Publications

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja (2018). Connecting the Language Classroom and the Wild: Reenactments of Language Use Experiences. Applied Linguistics. https://doi.org/10.1093/applin/amx045.

Lilja, Niina, Luukka, Emilia & Latomaa, Sirkku (2017). Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. – AFinLAn vuosikirja, s. 11–29. Saatavilla: https://journal.fi/afinlavk/article/view/66742.

Presentations

Kananen, Laura (2017). Vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luku- ja kirjoitustaitoon apua tarvitsevilla aikuisilla suomen kielen oppijoilla. Esitelmä, AFinLAn syyssymposium, Turku, 10.11.2017.

Lilja, Niina (2017). “Suomen kieli kävelee mun luo” – suomea toisena kielenä oppivien käsityksiä suomen kielen oppimisen paikoista. Esitelmä, AFinLAn syyssymposium, Turku, 10.11.2017.

Lilja, Niina (2017). Language Learning in the Wild. Kutsuttu esitelmä S2-opetuksen kehittämispäivillä, Helsinki, Opetushallitus, 3.10.2017.

Lilja, Niina (2017). Suomi toisena kielenä arjen vuorovaikutustilanteissa: näkökulmia käytön ja oppimisen tukemiseen. Kutsuttu esitelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön seminaarissa koskien kielivarannon monipuolisuutta ja kielitaidon kehittämistarpeita, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 24.8.2017.

Lilja, Niina, Piirainen-Marsh, Arja, Brendon, Clark & Torretta, Nicholas (2017). Co-designing for Language Learning in-the-Wild: a Rally Course. Esitelmä, The 18th World Congress In Applied Linguistics (AILA), Rio de Janeiro, 26.07.2017.

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja (2017). Gestures and Understanding in Second Language Interaction. Esitelmä, Intersubjectivity in Action Conference, Helsinki, 12.5.2017.

Lilja, Niina (2017). Collecting, Transcribing and Presenting Data from Interactions “in the Wild”: Issues of Reliability and Validity. Esitelmä, AAAL – The 2017 Conference of the American Association for Applied Linguistics (AAAL), Portland, 19.03.2017.

Lilja, Niina & Garcia Cruz, Kevin (2017). Experiential Learning in Action: L2 Learners Reflecting on Their Language Use Experiences. Esitelmä, Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Neuchâtel, 20.01.2017.