Esittely

Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa on Emil Aaltosen säätiön rahoittama kolmivuotinen (2017 – 2019) tutkimusprojekti, jossa analysoidaan arkielämän kielenkäyttötilanteita ja niissä syntyviä kielen oppimisen hetkiä. Tavoitteenamme on ymmärtää paremmin luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuvaa kielenoppimista ja kehittää tämän pohjalta pedagogisia käytänteitä aikuisten suomi toisena kielenä -koulutuksen tehostamiseksi.

Tutkimustamme motivoi ajatus kielenoppimisesta tilanteisena vuorovaikutustoimintana, joka on kytköksissä niihin kielellisiin, kehollisiin ja materiaalisiin resursseihin, jotka kussakin tilanteessa ovat merkityksellisiä. Ymmärrämme kielitaidon taidoksi toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kielitaidon kehittyessä osallistumisen taidot monipuolistuvat ja muuttuvat täsmällisemmiksi.

Keräämme tutkimusaineistomme videonauhoittamalla sekä erilaisia arjen vuorovaikutustilanteita että eri oppijaryhmien suomi toisena kielenä -koulutuksia. Nauhoitettavat koulutukset pitävät sisällään tutkimusryhmän ja opettajien yhdessä suunnittelemia pedagogisia aktiviteetteja, joissa opiskelijat osallistuvat arjen vuorovaikutustilanteisiin ja videonauhoittavat niitä ja analysoivat jälkeenpäin omaa osallistumistaan. Pääasiallinen menetelmä aineiston analyysissa on multimodaalinen keskustelunanalyysi.

Tutkimusprojektimme yhteiskunnallisena missiona on levittää ajatusta siitä, että suomea voi puhua monin eri tavoin ja monenlaisilla aksenteilla: kieltä ei tarvitse osata täydellisesti, jotta sitä voisi käyttää. Haluamme tukea yhteiskuntamme monikielistymistä ja eri kielten arvostamista mutta myös lisätä tietoa siitä, miten suomen kieltä voi käyttää sitä vasta opettelevien kanssa kääntämättä vuorovaikutuksen kieltä automaattisesti englanniksi.

Päiväkirja

Kuulumisia Havaijilta

Aloha! Kuvan credit: Gudrun Wäschenbach Lauran vierailu Havaijilla alkaa olla loppusuoralla. Professori Kasperin seminaari on ollut erittäin antoisa kenttä ilmiöiden käsitteellistämiseen, teoreettisiin ja metodologisiin pohdintoihin sekä tietenkin aineistojen ja litteraattien …

Lauran tutkimusvierailu Havaijilla keväällä 2019

Laura on siirtänyt helmikuun alusta lähtien konttorinsa Havaijille toisen kielen tutkimuksen (second language studies, SLS) laitokselle. SLS kuuluu Manoan alueella sijaitsevaan Havaijin yliopistoon (University of Hawai’i at Manoa, https://www.hawaii.edu/). SLS-laitoksella tarkastellaan …

Keskusteluntutkimuksen päivät kotoisasti Tampereella 24. – 25.1.2019

Hankkeemme oli mukana Keskusteluntutkimuksen päivillä, jotka järjestettiin tänä vuonna 2019 kotoisasti Tampereella. Päivien teemana oli Moraali vuorovaikutuksen ulottuvuutena. Päivät näkyivät Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ansiosta myös poikkeuksellisen aktiivisesti Twitterissa hashtagilla …