Esittely

Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa on Emil Aaltosen säätiön rahoittama kolmivuotinen (2017 – 2019) tutkimusprojekti, jossa analysoidaan arkielämän kielenkäyttötilanteita ja niissä syntyviä kielen oppimisen hetkiä. Tavoitteenamme on ymmärtää paremmin luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuvaa kielenoppimista ja kehittää tämän pohjalta pedagogisia käytänteitä aikuisten suomi toisena kielenä -koulutuksen tehostamiseksi.

Tutkimustamme motivoi ajatus kielenoppimisesta tilanteisena vuorovaikutustoimintana, joka on kytköksissä niihin kielellisiin, kehollisiin ja materiaalisiin resursseihin, jotka kussakin tilanteessa ovat merkityksellisiä. Ymmärrämme kielitaidon taidoksi toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kielitaidon kehittyessä osallistumisen taidot monipuolistuvat ja muuttuvat täsmällisemmiksi.

Keräämme tutkimusaineistomme videonauhoittamalla sekä erilaisia arjen vuorovaikutustilanteita että eri oppijaryhmien suomi toisena kielenä -koulutuksia. Nauhoitettavat koulutukset pitävät sisällään tutkimusryhmän ja opettajien yhdessä suunnittelemia pedagogisia aktiviteetteja, joissa opiskelijat osallistuvat arjen vuorovaikutustilanteisiin ja videonauhoittavat niitä ja analysoivat jälkeenpäin omaa osallistumistaan. Pääasiallinen menetelmä aineiston analyysissa on multimodaalinen keskustelunanalyysi.

Tutkimusprojektimme yhteiskunnallisena missiona on levittää ajatusta siitä, että suomea voi puhua monin eri tavoin ja monenlaisilla aksenteilla: kieltä ei tarvitse osata täydellisesti, jotta sitä voisi käyttää. Haluamme tukea yhteiskuntamme monikielistymistä ja eri kielten arvostamista mutta myös lisätä tietoa siitä, miten suomen kieltä voi käyttää sitä vasta opettelevien kanssa kääntämättä vuorovaikutuksen kieltä automaattisesti englanniksi.

Päiväkirja

Thinking, Doing, Learning 2019 Jyväskylässä

Niina pitämässä esitelmäänsä Embodied completions as hybrid turns in second language interactions.   Toisen kielen oppimista erilaisista käyttöpohjaisista tulokulmista lähestyviä tutkijoita yhteen kokoava Thinking, Doing, Learning -konferenssi järjestettiin ennen juhannusta 2019 Jyväskylässä. Konferenssi …

ICOP-L2 Västeråsissa 29.-31.5.2019

Mälardalenin yliopistolla Ruotsin Västeråsissa järjestettiin helatorstain aikoihin kolmipäiväinen ICOP-L2 (Interactional Competences and Practices in a Second Language) -konferenssi. Tämä toisen kielen oppimiseen vuorovaikutuksessa harvinaisen selvästi profiloitunut konferenssi järjestettiin nyt toista …

Kuulumisia Havaijilta

Aloha! Kuvan credit: Gudrun Wäschenbach Lauran vierailu Havaijilla alkaa olla loppusuoralla. Professori Kasperin seminaari on ollut erittäin antoisa kenttä ilmiöiden käsitteellistämiseen, teoreettisiin ja metodologisiin pohdintoihin sekä tietenkin aineistojen ja litteraattien …