AFinLan syyssymposium Turussa

10.-11.11.2017:

AFinLan syyssymposium Turussa.

Laura esitelmöi otsikkolla  “Vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luku- ja kirjoitustaitoon apua tarvitsevilla aikuisilla suomen kielen oppijoilla“. Hän veti esitelmässään ensin yhteen aikaisempaa tutkimusta aikuisten luki-oppijoiden suullisen kielitaidon kehittymisestä ja esitteli sitten alustavia havaintoja kokeneiden luki-opettajien haastatteluun perustuen.

Niinan esitelmä perustui myös haastatteluaineistoon ja keskittyi tarkastelemaan niitä käsityksiä, joita aikuisilla suomen oppijoilla on suomen kielen käytöstä ja oppimisesta erityisesti luokkahuoneen ulkopuolisissa konteksteissa.