ICCA-konferenssi 11. – 15.7.2018

 

Kesällä projektimme tuloksia päästiin esittämään keskustelunanalyysin kansainvälisessä ICCA-konferenssissa. Toinen esitelmä käsitteli omaan kielitaitoon kohdistuvia moitteita edistyneiden S2-opsikelijoiden reflektiokeskusteluissa (Necessary self-deprecations: Analysing own interactions for second language learning) ja toinen kuvailevia eleitä, jotka tuotetaan vuoronloppuisessa asemassa ja joilla analyysimme mukaan pyritään tukemaan keskustelukumppania vuoron ymmärtämisessä ja seuraavan vuorovaikutustoiminnon tuottamisessa (Securing understanding and progressivity of activity: depictive hand gestures in the production of TCUs).

ICCA-konferenssissa on joidenkin näkemysten mukaan kysymys ”keskustelunanalyysin olympialaisista”. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että konferenssin esitelmissä esitellyt analyysinäkökulmat vuorovaikutukseen olivat hengästyttävän moninaiset. Kiinnostavimpia esityksiä meidän projektimme näkökulmasta olivat ehkä kuitenkin vuorovaikutuskompetenssin kehittymiseen liittyvät esitelmät (erityisesti Pekarek-Doehlerin ja Deppermannin koordinoima paneeli Analyzing change in interactional practices), multisensoriality-paneeli sekä tietenkin oma kollokviomme keskustelunanalyysin mahdollisuuksista toisen kielen opetuksessa (Using CA to advance the teaching of second language interactional competence).