Julkaisut

Lilja, Niina (2018). ”Mä opin sitä kadulla kavereitten kanssa” – suomen kielen käyttöön ja oppimiseen liittyviä kategorisointeja maahanmuuttajanuorten haastattelupuheessa. (“I learn on streets with friends” Young adult immigrants categorizing the opportunities for using and learning Finnish as L2). Puhe ja Kieli 38 (4), pp. 203–225.

Lilja, Niina & Tapaninen, Terhi (2018). Kulmarautoja ja ruuvikoneita – millaisia mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen tarjoutuu rakennusalan työtehtävissä?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(1). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2018/kulmarautoja-ja-ruuvikoneita-millaisia-mahdollisuuksia-suomen-kielen-oppimiseen-tarjoutuu-rakennusalan-tyotehtavissa

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja (2018). Connecting the Language Classroom and the Wild: Reenactments of Language Use Experiences. Applied Linguistics. https://doi.org/10.1093/applin/amx045.

Lilja, Niina, Luukka, Emilia & Latomaa, Sirkku (2017). Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. – AFinLAn vuosikirja, s. 11–29. Saatavilla: https://journal.fi/afinlavk/article/view/66742.

Esitelmät

Lilja, Niina, Laakkonen, Riku & Sariola, Laura (2019): Heittoja, koppeja ja moniammatillisia kokeiluja – yhteisötaiteilija asiantuntijana. Valtakunnallinen yhteisötaiteen ammattilaisten päivä, Helsinki, 13.2.2019.

Kananen, Laura (2018). Adult L2 literacy learners in classroom interaction – the usage of embodied and material resources as responses in IRE sequences. Esitelmä, Nordisco, Aarhus, 23.11.2018.

Kananen, Laura (2018). Aikuiset LUKI-koulutuksen suomenoppijat luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa: kehollisuus oppijoiden sananselityksissä. Esitelmä, Kasvatustieteen päivät, Tampere, 15.11.2018.

Lilja Niina & Tapaninen Terhi (2018). Yhteisen ymmärryksen kehollinen rakentuminen sosiaalisen sirkuksen työpajoissa. Esitelmä, Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLAn) syyssymposium, Joensuu, 10.11.2018.

Lilja Niina (2018). Necessary self-deprecations: analysing one’s own interactions for second language learning. Esitelmä, International Conference of Conversation analysis (ICCA), Loughborough, 14.7.2018.

Piirainen-Marsh, Arja & Lilja, Niina (2018). Securing understanding and progressivity of activity: depictive hand gestures in the production of TCUs. Esitelmä, International Conference of Conversation analysis (ICCA), Loughborough, 14.7.2018.

Lilja, Niina, Piirainen-Marsh Arja (2018). Making sense of interactional trouble through mobile-supported sharing activities. Esitelmä, Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives. Tukholma, 19.6.2018.

Kananen, Laura (2018). Aikuiset alkavan luku- ja kirjoitustaidon vaiheen suomenopiskelijat matkalla aktiivisiksi kansalaisiksi. Kirjoittamisen tutkimuksen päivät, Tampere, 7.6.2018.

Kananen, Laura (2018). Keholliset ja materiaaliset resurssit LUKI-koulutuksen vuorovaikutustilanteissa. Kielitieteen päivät, Helsinki, 8.5.2018.

Lilja, Niina (2018). Language teaching in the Wild. Esitelmä, Ruotsin soveltavan kielitieteen yhdistyksen (ASLA) konferenssi, Karlstad, 13.4.2018.

Piirainen-Marsh, Arja & Lilja, Niina (2018). Securing understanding and progressivity of activity: depictive hand gestures in the production of TCUs. Esitelmä, Keskusteluntutkimuksen päivät Oulu, 26.1.2018.

Kananen, Laura (2017). Vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luku- ja kirjoitustaitoon apua tarvitsevilla aikuisilla suomen kielen oppijoilla. Esitelmä, AFinLAn syyssymposium, Turku, 10.11.2017.

Lilja, Niina (2017). “Suomen kieli kävelee mun luo” – suomea toisena kielenä oppivien käsityksiä suomen kielen oppimisen paikoista. Esitelmä, AFinLAn syyssymposium, Turku, 10.11.2017.

Lilja, Niina (2017). Language Learning in the Wild. Kutsuttu esitelmä S2-opetuksen kehittämispäivillä, Helsinki, Opetushallitus, 3.10.2017.

Lilja, Niina (2017). Suomi toisena kielenä arjen vuorovaikutustilanteissa: näkökulmia käytön ja oppimisen tukemiseen. Kutsuttu esitelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön seminaarissa koskien kielivarannon monipuolisuutta ja kielitaidon kehittämistarpeita, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 24.8.2017.

Lilja, Niina, Piirainen-Marsh, Arja, Brendon, Clark & Torretta, Nicholas (2017). Co-designing for Language Learning in-the-Wild: a Rally Course. Esitelmä, The 18th World Congress In Applied Linguistics (AILA), Rio de Janeiro, 26.07.2017.

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja (2017). Gestures and Understanding in Second Language Interaction. Esitelmä, Intersubjectivity in Action Conference, Helsinki, 12.5.2017.

Lilja, Niina (2017). Collecting, Transcribing and Presenting Data from Interactions “in the Wild”: Issues of Reliability and Validity. Esitelmä, AAAL – The 2017 Conference of the American Association for Applied Linguistics (AAAL), Portland, 19.03.2017.

Lilja, Niina & Garcia Cruz, Kevin (2017). Experiential Learning in Action: L2 Learners Reflecting on Their Language Use Experiences. Esitelmä, Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Neuchâtel, 20.01.2017.