Keskusteluntutkimuksen päivät

17.2. 2017:

Niina ja Johanna osallistuivat kutsuttuina Keskusteluntutkimuksen päivillä Jyväskylässä järjestettyyn paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli “Soveltavan keskusteluntutkimuksen kontekstit, mahdollisuudet ja rajat”. Päivien plenaristina oli Liz Stokoe Loughborough’n yliopistosta. Niina osallistui myös Stokoen järjestämään CARM (Conversation Analytic Role Play Method) -työpajaan (15.2.).