Kielitieteen päivät Helsingissä (7.-9.5.2018)

Laura osallistui Kielitieteen päiville ja piti siellä esitelmän, jonka otsikko oli “Keholliset ja materiaaliset resurssit LUKI-koulutuksen vuorovaikutustilanteissa“. 

Esitelmän keskiössä oli erityisesti se, miten LUKI-opiskelijat ilmaiset ymmärtämistä luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa kehollisesti ja materiaalisia resursseja hyödyntäen, kun osallistujien yhteiset kielelliset resurssit ovat vähäiset. Konferenssin ohjelma näkyy täällä