Lauran tutkimusvierailu Havaijilla keväällä 2019

Aika vaihtaa hetkeksi tutkimusympäristöä.

Laura on siirtänyt helmikuun alusta lähtien konttorinsa Havaijille toisen kielen tutkimuksen (second language studies, SLS) laitokselle. SLS kuuluu Manoan alueella sijaitsevaan Havaijin yliopistoon (University of Hawai’i at Manoa, https://www.hawaii.edu/). SLS-laitoksella tarkastellaan niin koulutuksellisesta, lingvistisestä, psykologisesta, sosiologisesta kuin antropologisestakin näkökulmasta, kuinka toista kieltä käytetään ja opitaan. Laitos on kansainvälisesti johtavia aihepiirin instituutioita.

Moore Hall: SLS-laitos

Metodologisesti laitos on rikas ja moninainen. Joka tapauksessa keskustelunanalyysilla on laitoksella eritoten professori Gabriele Kasperin ansiosta vankka jalansija ja myös arjen vuorovaikutustilanteissa toisen kielen käyttämisestä ja oppimisesta tehdään tutkimusta. Tutkittavien kielten kirjo on laaja, koska Havaijille tulee ihmisiä ympäri maailmaa, erityisesti Aasiasta. Tarkastelun kohteena on englannin kieli lingua francana, pieniä heimokieliä ja kaikkea siltä väliltä.

Vierailunsa aikana Laura työstää hankkeemme teemoja pääasiassa keskittymällä väitöskirjansa toiseen osatutkimukseen. Laura osallistuu vapun tienoille kestävän vierailunsa aikana viikottaiseen professori Kasperin väitöskirjatutkijoiden seminaariin ja joka toinen viikko järjestettäviin datasessioihin. Seminaarissa käsitellään erilaisten objektien käyttöä vuorovaikutuksessa ja luettava kirjallisuus kattaa laajasti multimodaalisen keskustelunanalyysin uusimpia trendejä. Erityisesti seminaarissa ollaan tietysti kiinnostuneita siitä, kuinka erilaisten objektien ja kehollisten resurssien käyttö liittyy kieleen. Näin ollen tutkimusympäristö on niin teoreettisesti kuin metodologisestikin hedelmällinen.

Kukot ja kanat tepastelevat kampuksella vapaasti.
Palmuja kampuksella

 

 

Kuuluisa Waikiki beach