Nordic DISCO Aarhusissa, Tanskassa

Hankkeemme oli mukana Nordisco-konferenssissa (21. – 23.11.2018) Aarhusissa, Tanskassa, jossa Laura piti perjantaina 23.11. esitelmän Adult L2 literacy learners in classroom interaction – the usage of embodied and material resources as responses in IRE sequences.

Nordisco on pohjoismainen konferenssi, joka kerää joka toinen vuosi yhteen muun muassa diskurssi- ja keskustelunanalyytikkoja ja paljon muita tekstejä ja puhetta/kieltä eri tavoin tarkastelevia tutkijoita. Yksi plenaristeista oli norjalainen professori Jan Svennevig, jonka tutkimuksella on monia yhtymäkohtia siihen, mitä hankkeessamme teemme.

Jakob Steensig avaa Nordisco-konferenssin 21.11.2018.

Lisää Nordisco-konferenssista: http://conferences.au.dk/nordisco2018/