Ruotsin soveltavan kielitieteen konferenssi (ASLA)

Ruotsin soveltavan kielitieteen konferenssi järjestettiin Karlstadissa (13. – 14.4.2018). Niina osallistui konferenssiin ja esitelmöi Silvia Kunitzin ja Olcay Sertin organisoimassa kollokviossa, jonka otsikko oli “20 years later: The socio- interactional reality of L2 learning”. Sympoisiumin ohjelma näkyy täällä: https://www.kau.se/program-asla

Niinan esitelmä käsitteli sellaisia kielen opettamisen hetkiä arkisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa kompetentimpi puhuja ryhtyy oma-aloitteisesti opettamaan vähemmän osaavalle puhujalle kieltä keskustelun lomassa. Analyysi havainnollisti, että tällaisia hetkiä käsitellään vuorovaikutuksessa ongelmallisina. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että opetettava suhtautuu opettamistoimintaan ei-vakana ja käsittelee sitä huumorin keinoin tai itse “opettaja” ryhtyy selittämään toimintansa syitä. Arkisissa vuorovaikutustilanteissa on tavallisempaa, että opettamisen hetket syntyvät, kun kielen oppija pyytää kompetentimpaa puhujaa avuksen.

Konferenssin yhtenä plenaariesitelmänä olis Hansun Waring, joka veti esitelmässään yhteen tutkimustaan luokkahuonevuorovaikutuksesta. Waring oli myös kollokviomme diskussanttina.