Sirkuksesta siivet elämään ja kielen oppimiseen

Aloitimme viime keväänä yhteistyön Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen kanssa (ks. https://www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan/). Keväällä 2018 olimme mukana sirkusryhmässä, jonka osallistujat olivat erityisesti luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevia nuoria maahanmuuttaja-aikuisia. Nauhoitimme (luonnollisesti!) kaiken vuorovaikutuksen, mutta uuden näkökulman tämän aineiston analyysiin tuo se, että olemme itse myös aineistossa mukana osallistujina ja saamme näin myös kokemuksen siitä, miltä sirkusharjoitukset tuntuvat ja mitä ne saavat aikaa.

Tämä aineisto auttaa meitä ymmärtämään paremmin kehollisuuden ja toisen kielen oppimisen yhteyttä. (Sosiaalisessa) sirkuksessa työskentelymuotona korostuu kehollisuus, leikillisyys ja huumori, ja nämä elementit tukevat myös kielen käyttämistä ja kielellä leikittelyä. Sirkus on opettanut meille paljon, ja nyt syksyllä olemme mukana uudessa ryhmässä.

Torstaina 20.9. saimme osallistua hankkeen kehittämispäivään, ja Niina pääsi myös lyhyesti esittelemään tutkimustamme. Kehittämispäivässä oli mukana myös tanssitaiteilija Riina Hannuksela, joka opetti meille venäjää tanssin avulla Zodiakin kehittämän TALK-kieltenopetusmenetelmän periaattein (https://www.zodiak.fi/talk). Riinan ohjaama työskentely oli aivan erityisen inspiroivaa!