The 2017 Conference of the American Association for Applied Linguistics

19.03.2017:

AAAL – The 2017 Conference of the American Association for Applied Linguistics (AAAL) Portlandissa. Niina esitelmöi Numa Markeen ja Olcay Sertin organisoimassa metodeita koskevassa kollokviossa otsikolla “Collecting, Transcribing and Presenting Data from Interactions “in the Wild”: Issues of Reliability and Validity.” Pidimme myös Learning in the Wild -workshopin konferenssin jälkeen Portland State Universityllä (mukana Arja, Niina, Sören, Johannes, Gudrun, John ja Steve).