Uusi julkaisu!

Vuosi 2018 alkoi lupaavasti: Niinan ja Arjan artikkeli ”Connecting the Language Classroom and the Wild: Re-enactments of Language Use Experiences” julkaistiin Applied Linguistics -lehdessä. Artikkeli näkyy täällä: https://doi.org/10.1093/applin/amx045

Analysoimme artikkelissa sitä, miten opiskelijat kertovat luokkahuoneen ulkopuolisista kielenkäyttökokemuksistaan ja miten he osana tätä kerrontaa tunnistavat oppimisen kohteita (vuorovaikutuskäytänteitä) ja analysoivat niitä yhdessä. Analysoimme kerrontaa multimodaalisen keskustelunanalyysin keinoin. Analyysi havainnollistaa, miten alkeistason kielenoppijat käyttävät kehollisia ja materiaalisia resursseja monipuolisesti kertoessaan yhdessä ja erityisesti rakentaessaan kertomuksen huippukohtaa, jossa esitetään, mitä kahvilan myyjä vastasi, kun yksi opiskelijoista pyysi häntä treffeille. Tutkimustulokset tuovat myös pedagogisesti sovellettavaa tietoa siitä, miten omien kielenkäyttökokemusten käsittely ja yhteinen analysointi luokkahuoneessa tukee toisen kielen oppimista.