Vuoden 2018 suunnittelua

29.11.2017:

Niina ja Terhi suunnittelivat Puustissa seuraavaa vuotta ja tulevia julkaisuja. Kotoutumiskoulutuksessa vahvistuu koko ajan ajatus siitä, että ammatillista kielitaitoa olisi opiskeltava mahdollisimman varhain, jotta opiskelijoiden tie työelämään olisi mahdollisimman sujuva. Olemme jo keränneet aineistoa erityisesti rakennusalaan keskittyvästä moduulista. Pohdimme, millaiset näkökulmat tämän aineiston analyysissa olisivat olennaisimmat.