Tutkija, FM

Yhteystiedot

Puhelin 050-3185947

Sähköposti eliisa.vainikka(at)uta.fi

Työhuone E315, Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto

Työtehtävät

Pohdin väitöskirjatutkimuksessani “Intiimi kansalaisuus ja elämänpolitiikka anonyymeissä verkkokeskusteluissa” sitä, miten jaetun yksityisiä aiheita koskevan keskustelun kautta voidaan käsitellä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, ”elämänpolitiikkaa”. Tarkastelen intiimiä kansalaisuutta edustavia ja esimerkiksi syrjäytymistä, sukupuolta ja sosiaalipolitiikkaa käsitteleviä keskusteluja verkkokeskusteluaineistoissa. Tutkin, millä tavoin elämänpoliittisia aiheita käsitellään anonyyminä käytetyillä foorumeilla ja minkälaista julkisuutta ja kansalaisuutta nämä keskustelut ilmentävät ja tuottavat.

Aikaisemmat projektini

Visuaalisesti verkossa (2016) Hankkeessa tutkittiin, miten yksilöt ja yritykset käyttävät verkon uusia kuvapalveluita.

Demokratia, edustus ja tasa-arvo politiikan uusissa verkkojulkisuuksissa (2015) Projektin tiivistelmä avautuu tämän linkin takaa.

Toimittajien verkkoläsnäolo ja uskottavuus sosiaalisessa mediassa (2013)

Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat (2010-2012) Tutkimuksen tulokset julkaistiin Lukemisen tavat -kirjassa sekä erillisessä tutkimusraportissa

Julkaisut

Julkaisuni löytyvät SoleCris-järjestelmästä.

Tutkimusintressit

Internetkulttuuri ja sosiaalinen media, lukeminen, lapset ja nuoret, journalismi, mediakulttuuri.