Tutkija, YTM

 Tutkimusintressejäni ovat olleet vuosien varrella journalismi historiassa, reportaasi lajityyppinä sekä verkkojournalismi. 2000-luvulla olen tutkinut kansalaisviestintää ja  kansalaisosallistumista, paikallisia verkkoyhteisöjä ja kansalaisjournalismia. Viime aikoina ovat kiinnostaneet erityisesti verkottuvan sosiaalinen median osallistumisen dynamiikka, sosiaalisen median poliittinen taloustiede, verkkojournalismin liiketoimintamallit, datajournalismi, yksityisyys verkkoviestinnässä sekä journalismi ja virtuaalitodellisuus.

 Linkki SoleCris -tietokantaan/Link to SoleCris database

Projekteja:

——————————————————-

Katuosoite:

Kalevantie 4

tel. +358 50 3185945
GSM +358 40 7680323

Skype esa.sirkkunen