HYTE-tutkimuskonsortio kehittää uudenlaista tutkimusmallia, jonka avulla voidaan analysoida globaaleja, terroristisen väkivallan synnyttämiä hybridejä mediatapahtumia teoreettisesti, metodologisesti ja empiirisesti. Tieteidenvälinen hanke yhdistää median ja viestinnän tutkimuksen, laskennallisten yhteiskuntatieteiden, politiikantutkimuksen ja sotatieteiden näkökulmat. Menetelmällisesti hanke yhdistää määrällistä tutkimusotetta laadulliseen. HYTE kokoaa alan tutkijoiden kansainvälisen verkoston, joka tuottaa tietoa hybridin terrorin toimintatavoista globaalissa medioituneessa toimintaympäristössä ja täten lisää toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Hanketta johtaa Tampereen yliopistossa tutkimusjohtaja dosentti Katja Valaskivi (COMET). Helsingin yliopistossa hankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti Johanna Sumiala (median ja viestinnän tutkimus). Maanpuolustuskorkeakoulussa hankkeen johtajana toimii professori Aki-Mauri Huhtinen (johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos).

Kesto: 1.9.2017–31.8.2021

Rahoittaja: Suomen Akatemia / Academy of Finland

Yhteyshenkilö: Katja Valaskivi, katja.valaskivi at uta.fi

Hanke Facebookissa: www.facebook.com/groups/1632909553434565/

Julkaisut: