Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä
Mobiili datajournalismi ja datajournalismin koulutushaaste.

Ilmastonmuutoksen visuaalinen representaatio journalismissa
Aineistona ovat Helsingin Sanomissa ja The Guardianissa julkaistut ilmastonmuutosta esittävät valokuvat.

Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen mediaan
Miten mediankäyttäjät arvioivat sekä journalististen että ei-journalististen sisältöjen todenperäisyyttä ja merkittävyyttä.

Journalismia tekemässä
Etnografinen tutkimus kahden maakuntalehden journalistisista käytännöistä 2000-luvun alussa: Kuinka toimittajat työssään käyttävät valtaa suhteessa siihen, miten journalismi toimituksessa käsitetään.

Kamala, kiehtova kommentti
Menetelmäkokeiluja ja tapaustutkimuksia verkon ympäristöuutisten kommenteista.

Laadun rajat?
Pohjoismainen kulttuurijournalismi ja populaarikulttuurin laatua koskevat määrittelyt valtavirtamedian kulttuurijournalismissa ja -kritiikissä.

Media ja arktinen alue – mestarikurssien viikko
26. – 30.11.2018, Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media (TaRC)

MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi
Miten globaali, verkottunut ja avoimessa ympäristössä toimiva journalismi välittää ja tulkitsee tietoa ja poliittisia toimintamalleja koskien ilmastonmuutosta.

Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti
Suomenkielinen raportti Reuters Instituutin kansainväliseen uutismedian käyttötutkimukseen; tutkimuksen keskeiset tulokset Suomen näkökulmasta.

Sisältömarkkinointi ja muuttuva journalismi kuluttajien media-arjessa
Miten sisältömarkkinointi liittyy osaksi kuluttajien mediankäyttöä ja arkea, ja miten mediayleisöt arvottavat sitä suhteessa journalistisiin sisältöihin.

Sovittelujournalismi
Miten journalismi voisi toimia välittäjänä tai sovittelijana, joka malttaa kuunnella ja kuunteluttaa kuohuttavissa aiheissa.

Suomalaisiin journalisteihin kohdistuva ulkoinen vaikuttaminen
Vaikuttamisen menetelmät ja toimittajien kokemuksia vaikutusyrityksistä.

Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s
Suomalaisen politiikan journalismin muutoskehitys 2010-luvulla.

Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)
VR-journalismin tunnevaikutukset sekä vaikutusten suhde journalistiseen etiikkaan.

Yhtiö vai yrittäjyys?
Miten tulevat toimittajat Shanghaissa ja Pietarissa näkevät ammatillisen menestyksensä digitaalisessa uutisekosysteemissä.

Päättyneet tutkimushankkeet