COMETin tutkijat toimivat asiantuntijuusalueidensa opettajina Tampereen yliopiston journalistiikan, viestinnän ja mediatutkimuksen tutkinto-opetuksessa, avoimessa yliopisto-opetuksessa sekä alan ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Lisäksi järjestämme tutkimusaloihimme liittyviä yleisöluentoja ja seminaareja sekä tilauskoulutuksia ja kehittämishankkeita:

COMET lecture series
Avoin luentosarja, jolla kuullaan media- ja viestintätutkimuksen asiantuntijaluentoja alan kansainvälisesti tunnetuilta tutkijoilta.

Mediakritiikin iltapäivä
Avoin yleisötapahtuma, joka järjestetään helmikuussa osana kansallista Mediataitoviikkoa.

Opetustoimen henkilöstökoulutus
Opetushallituksen rahoittamaa, journalismiin, viestintään ja mediaan liittyvää, pääasiassa lukion opettajille suunnattua media- ja monilukutaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta.

Muu koulutus
Tilaustyönä toteutettavaa, tutkimustietoon perustuvaa maksullista koulutusta eri alojen ammattilaisille ja organisaatioille.

Yhteys: Suunnittelija Satu Seppä, satu.seppa at uta.fi / 040 190 4131