BlackBox – Sisältömarkkinoinnin mustaa laatikkoa avaamassa
Sisältömarkkinoinnin toimintalogiikka kuluttajan näkökulmasta.

Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA)
Suuriin tietokantoihin perustuvia datavisualisointeja lisätyn todellisuuden sovelluksissa.

Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen mediaan
Miten mediankäyttäjät arvioivat sekä journalististen että ei-journalististen sisältöjen todenperäisyyttä ja merkittävyyttä.

Intiimi kansalaisuus ja elämänpolitiikka anonyymeissä verkkokeskusteluissa
Miten jaetun yksityisiä aiheita koskevan keskustelun kautta voidaan käsitellä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, ”elämänpolitiikkaa”.

Je Suis Charlie – globaali mediatapahtuma ja symbolinen kamppailu huomiosta
Kuinka mediatapahtumaa rakennettiin ja kierrätettiin globaalisti erilaisilla media-alustoilla.

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos
Mediaympäristö ja sen muutokset vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016.

Media ja arktinen alue – mestarikurssien viikko
26. – 30.11.2018, Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media (TaRC).

Medioituminen ja päätöksenteko
Tutkimus median vallasta talouden ja ympäristön politiikkaverkostoissa (MeGo).

Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla
Mediapedagogisia malleja monilukutaidon edistämiseen taiteellisella mediatoiminnalla.

Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissä mediamaisemassa
Kuinka rasismia tuotetaan, kierrätetään ja haastetaan nykyisessä mediaympäristössä.

Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti
Suomenkielinen raportti Reuters Instituutin kansainväliseen uutismedian käyttötutkimukseen; tutkimuksen keskeiset tulokset Suomen näkökulmasta.

Sisältömarkkinointi ja muuttuva journalismi kuluttajien media-arjessa
Miten sisältömarkkinointi liittyy osaksi kuluttajien mediankäyttöä ja arkea, ja miten mediayleisöt arvottavat sitä suhteessa journalistisiin sisältöihin.

Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa (STASKO)
Suomen talvi-, jatko- ja Lapin sodan kokemushistoriaa kolmen big data -aineiston valossa.

Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa
Pakolaiskriisiin liittyvä julkisuus vuorovaikutteisessa digitaalisessa mediaympäristössä.

VIRJOX – Elämyksellisiä palveluita virtuaalitodellisuudessa
Ideoi, luo, toteuttaa ja testaa virtuaalitodellisuuteen perustuvia palvelukonsepteja, ympäristöjä ja journalistisia tarinankerronnan muotoja oikeissa käyttökonteksteissa.

Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet
Väestön uhka- ja riskikokemusten muotoutuminen median ja yhteiskunnan murroksessa.

Päättyneet tutkimushankkeet