Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa (CORDI)
Hanke tarkastelee median digitaalista murrosta kansalaisten viestinnällisten oikeuksien näkökulmasta.

MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi
Miten globaali, verkottunut ja avoimessa ympäristössä toimiva journalismi välittää ja tulkitsee tietoa ja poliittisia toimintamalleja koskien ilmastonmuutosta.

Medioituminen ja päätöksenteko
Tutkimus median vallasta talouden ja ympäristön politiikkaverkostoissa (MeGo).

Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s
Suomalaisen politiikan journalismin muutoskehitys 2010-luvulla.

Vaalikoneet 2020
Vaalikoneet ja niiden hyödyntäminen Suomessa.

Päättyneet tutkimushankkeet