Verkostoyhteiskunnan legitimiteetin haasteet

Tutkimuksessa analysoidaan yksityisyyttä ja verkon tulevaisuutta koskevaa julkista keskustelua. Analyysin kohteena ovat yhtäältä mediatekstit ja asiantuntijahaastattelut sekä toisaalta verkon käyttäjien parissa tehtävä yleisötutkimus.

Tutkimuksen tavoitteena on valottaa, millä tavoin internet muokkaa käsityksiä yksityisyydestä ja luottamuksesta ja tätä kautta turvallisuudesta.

Yhteystiedot:

Johtaja Risto Kunelius, YKY
risto.kunelius at uta.fi

Yliopistotutkija Heikki Heikkilä
heikki.heikkila at uta.fi

Tutkija Dmitry Yagodin
dmitry.yagodin at uta.fi