Toimitusketjun hallinta -kehitysympäristö

Valmistavan teollisuuden toimitusketju koostuu tyypillisesti yrityksen omasta valmistuksesta ja kokoonpanosta, johon liittyen alihankkijaverkostolta ostetaan vaihetyötä, osia ja järjestelmäkokonaisuuksia. Toimitusketjun hallinnan haasteena on tyypillisesti koko ketjun läpinäkyvyyden hallinta. Päähankkijalla ei ole tietoa alihankkijan valmistuksen tilasta ja toisaalta alihankkijalla ei ole mahdollisuutta optimoida omaa tuotantoa, koska tieto tulevista tilauksista on puutteellista. Lisäksi alihankintaostoihin liittyy paljon hukka-aikaa, joka syntyy kun tiedustellaan työn etenemistä puolin ja toisin, sähköpostilla tai puhelimella.

Savonian rakentamassa kehitysympäristössä simuloitiin tyypillistä toimitusketjua, jossa alihankkija toimittaa moottoripyörän kokoonpanossa tarvittavia osia. Virtuaalisen moottoripyörätehtaan toiminnanohjauksessa käytettiin IFS 9 ERP-järjestelmää ja sen työkaluja: Business Enablers-moduulin B2B-portaalia sekä IFS:n web-rajapintaa. Työkalujen käyttöönottoa edelsi ERP-järjestelmän laaja käyttöönotto sisältäen seuraavat perustiedot: yritykset, toimittajat, nimikkeet, toimittaja-nimike-kytkentä, tuoterakenteet, rakenteen nimikkeiden vaihekytkentä, reitityssäännöt ja administrointi. B2B-portaalin käyttöönoton edellytyksenä oli siis ERP:in täysimittainen käyttöönotto tuotannon näkökulmasta.

Tilaus-toimitusprosessi alkaa moottoripyörän myyntitilauksesta, josta IFS-järjestelmä generoi osto- ja valmistustilaukset. Näin syntyneet ostotilaukset näkyvät alihankkijan B2B-portaalissa, jolloin alihankkijalla on ajantasainen tieto hänelle kohdistuvista tilauksista, määristä ja aikatauluista.

digisyke

DigiSyke-hankkeen kehitysympäristön rakentaminen osoitti, että toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamisen edellytys on systemaattisesti käyttöönotettu ERP-järjestelmä, jonka perustiedot, kuten toimittaja-nimike -kytkentä, ovat kunnossa. Tämän lisäksi tilaus-toimitus -ketjua tulee hallita systemaattisesti järjestelmän toimintoja hyödyntäen. Case-esimerkin mukainen B2B-toteutus soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa alihankkijalla on yksi päämies. Erillinen sovellus tarvitaan, kun alihankkijalla on useita päämiehiä.

Esimerkkicase: moottoripyörien valmistus

  • Tasoitettuun tahtiaikaan perustuva tuotantolinja
  • Nimikkeistössä ostettavia ja valmistettavia nimikkeitä: nimikkeet sekä tilauspiste-että tarveohjautuvia
  • Varasto-ohjautuva valmistus
  • Moottoripyörän rakenne, sen nimikkeet, kytkettiin valmistuksen vaiheisiin -> JOT-tuotanto

 

IFS 9 -järjestelmään perustettiin seuraavat osat:

Yritykset
Toimittajat
Nimikkeet
Toimittaja-nimike-kytkentä
Tuoterakenteet
Rakenteen nimikkeiden vaihekytkentä
Reitityssäännöt

 

Tilaus-toimitus:

Moottoripyörän myyntitilaus generoi osto-ja valmistuskehotukset

  • Kehotuksista tehdään osto-ja valmistustilaukset
  • Ostotilaukset näkyvät kyseisen alihankkijan B2B-portaalissa ts. alihankkijalla on ajantasainen tieto toimittajan hänelle generoimista tilauksista, määristä ja aikatauluista
  • Lisäksi tutkittiin IFS:n web-rajapinnan tarjoamia palveluja ja metodeja, joita voidaan hyödyntää omien sovellusten tekemiseen

2017-ktkarka-DigiSyke-ympäristö-marras-30