Hackathonit ovat osoittautuneet toimivaksi keinoksi ideoida ja demota ratkaisuja pk-yritysten tuotannollisiin ja muihin haasteisiin. Osallistujilta saadun palautteen mukaan tapahtumat ovat onnistuneet hyvin, ja annetut haasteet sekä niiden ratkaisemiseksi tarjotut välineet ovat olleet yleensä varsin relevantteja. Hackathoneihin osallistujat ovat saaneet paljon uusia kontakteja niin yrityksistä kuin vertaisjoukosta, ja tietoa on tullut niin osallistujille kuin kohdeyrityksille valtava määrä.

Vuonna 2017 sanaa ”hackathon” on alettu käyttää monenlaisista kehittämisprojekteista. Erilaiset hackathonit ovat yleistyneet oppilaitoksissa, ja useimmat ammattikorkeakoulut sisällyttävät nykyisin kursseihinsa useitakin hackathoneiksi kutsuttuja kehittämisprojekteja. Nämä pitempikestoiset kehittämistoimenpiteet ovat ainakin osittain korvanneet perinteisempiä harjoitustöitä ja oppilaitosten yritysprojekteja, ja opiskelijat oppivat niissä työelämätaitoja ja ongelmien ratkaisua usein aidossa yritysympäristössä. Koska nämä projektit ovat yleensä viikkojen pituisia, niissä ei ole samanlaista 24 tai 48 tuntiin sidottua suorittamispainetta kuin varsinaisissa määritelmän mukaisissa hackathoneissa, mikä saattaa parantaa ratkaisujen laatua, mutta samalla vähentää hackathoneissa tulevaa vuorovaikutusta ja keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kirjoittaja: Kimmo Haapea

DigiSyke -osaprojektin projektipäällikkö

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei

 

 

digisyke
Hackathon Casemet Oy, Mikkeli, 11/2017

DigiSyke- hankkeessa on toteutettu seuraavia hackathoneja:

 • Perinteisten yritysten digitalisoituminen 2015-2017, case Etelä-Savo
 • Hackathon Kuortti tammikuussa 2016
 • Hackathon Mikkelin Betoni Oy, Mikkeli, Maaliskuu 2016
 • Hackathon Joros Oy, Punkaharju, Syyskuu 2016
 • Hackathon Lipa-Betoni, Pieksämäki, marraskuu 2016
 • Security Hack, Mikkeli, Lipa-Betoni ja Plastep, syyskuu 2017
 • Hackathon Casemet Oy, Mikkeli, marraskuu 2017
 • Business Blender tammikuu 2017
 • Business Blender toukokuu 2017
 • Business Blender lokakuu 2017
 • AR-teknologiasovellus Joros Oy Ms HoloLensille
 • AR-teknologiasovellus Plastep Oy Ms HoloLensille
 • AR-teknologiasovellus Hakko Group MS HoloLensille
 • AR-teknologiasovellus Tehomet Oy (iPhone)
 • Eteläsavolaiset yritykset ja lean/digitalisaati
 • Sykettä SAPiin Hackathonit 2016 ja 2017