Esittely

Tampereen yliopiston ja Työtervesylaitoksen yhteisessä Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet –tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa digitalisaation vaikutuksia terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön, asiantuntijuuden rakentumiseen ja uudenlaisiin vuorovaikutuksen tapoihin. Tutkimme sitä, miten digitalisaatio muuttaa yhteistyön muotoja ja luottamuksen rakentumista työterveyshuollon moniammatillisissa tiimeissä ja miten videovälitteisyys muokkaa terveydenhuollon vuorovaikutusta.

Näiden kysymysten selvittämiseksi keräämme hankkeessa kolmentyyppistä aineistoa: haastattelemme terveydenhuollon ammattilaisia ja asiakkaita, havainnoimme muuttuvia työnteon tapoja ja videoimme videovälitteisiä hoitotilanteita. Aineistot analysoidaan sisällönanalyysia, keskustelunanalyysia ja etnografista tutkimusotetta hyödyntäen.

Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisemmiksi ja toimivammiksi. Tieteellisten julkaisujen lisäksi jalkautamme tutkimustuloksia jokapäiväiseen työhön yhdessä tutkimukseen osallistuvien organisaatioiden kanssa. Yhteistyötahoina aineiston keräämisessä ja tulosten hyödyntämisessä toimivat Kangasalan kunta, Lääkärikeskus Aava Oy, Tullinkulman työterveys Oy, Lääkäriliitto sekä Pirkanmaan Omaishoitajat Ry.

Kesto: 2017–2020

Rahoitus: Työsuojelurahasto

ajankohtaista

Syksyn konferenssivierailujen satoa

Syksyn aikana hankkeen väitöskirjatutkija Sakari Ilomäki on esitellyt videovälitteisen kotihoitovuorovaikutuksen alustavia tuloksia kahdessa konferenssissa. Lokakuussa Ilomäki matkusti Kööpenhaminaan esitelmöimään Copenhagen Multimodality Day -tapahtumassa. Tutkimustulosten esittelyn lisäksi matkan ohjelmaan kuului verkostoitumista …

Mitä asiakkaat odottavat videovälitteiseltä kotihoidolta?

Onni Aallon videovälitteistä kotihoitoa käsittelevä pro gradu -tutkielma on julkaistu. Gradussaan Aalto käsittelee ikäihmisten odotuksia ja näkemyksiä ennen uudentyyppisen palvelun käyttöönottoa. Lue alta tutkielman tiivistelmä ja tutustu kokotekstiin Tampereen yliopiston …

Aineistonkeruu täydessä vauhdissa

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa -hankkeen aineistonkeruu on käynnissä kaikissa tutkimukseen osallistuvissa organisaatioissa. Vuoden 2018 alkupuolella on haastateltu terveydenhuollon työntekijöitä ja videovälitteisen kotihoidon asiakkaita heidän odotuksistaan ennen digitaalisia uudistuksia. Samoin aloitettiin videovälitteisten …