Opinnäytetyöt

Aalto, Onni (2018) Videoyhteys osana kotihoitoa: ikääntyneiden näkemyksiä videovälitteisestä vuorovaikutusteknologiasta. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipsykologia. Tampereen yliopisto.

Konferenssiesitykset

Ilomäki, Sakari – Pirstaleiset ekologiat ja yhteisymmärryksen haasteet videovälitteisessä kotihoidossa – Sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa – 09.11.2018

Ilomäki, Sakari – The overall structure of video-mediated home-care encounters – 4th Copenhagen Multimodality Day 2018 – 05.10.2018

Posterit

Hanke-esittely Työelämän tutkimuspäivien posterinäyttelyssä 2.-3.11. 2017 Tampereen yliopistossa