Keväällä 2018 projektissa kerätään suomalaisten keskuudessa laaja kulttuuria ja vapaa-ajan harrastuksia koskeva kyselyaineisto. Kyselyllä selvitetään muun muassa televisionkatselutottumuksia ja musiikkimakua, sekä lukemiseen, elokuviin, kulttuuriosallistumiseen ja erilaisiin peleihin liittyviä mieltymyksiä. Lisäksi selvitetään internetin käyttötottumuksia ja harrastustoimintaa. Kyselyn avulla halutaan saada monipuolinen kuva suomalaisten vapaa-ajan harrastuksista ja toiminnasta sekä yleisistä mielipiteistä esimerkiksi kulttuuriin ja kansalaisosallistumiseen liittyen.

Tutkimushanke on jatkoa vuonna 2007 Helsingin yliopistossa toteutetulle vastaavanlaiselle tutkimukselle (Kulttuuripääoma Suomessa -hankkeen sivuille tästä). Nyt käynnissä oleva tutkimushanke selvittää monipuolisesti kulttuuria ja harrastuksia nykypäivän Suomessa sekä tarkastelee suomalaisten kulttuurimaussa kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneita muutoksia.

Aineistonkeruu toteutetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. (www.tilastokeskus.fi/tup/kupo )

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkko- ja postikyselyllä kevään 2018 aikana. Tutkimukseen on poimittu satunnaisesti 3 500 suomalaista, jotka ovat iältään 18–74-vuotiaita. Ketään vastaajaa ei voida korvata toisella henkilöllä.

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jonka jälkeen he voivat vastata kyselyyn internetissä kirjeen tunnusta ja salasanaa käyttäen. Myöhemmin on mahdollista vastata myös paperilomakkeella. Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja tai taitoja, eikä tutkimukseen tarvitse valmistautua ennakkoon.

Kysely on tarkoitettu kaikille suomalaisille, ei vain erityisesti jotain kulttuurin tai vapaa-ajan alaa harrastaville.

Luottamuksellisuus

Kaikki vastaajien antamat tiedot käsitellään luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa julkaistavista tutkimustuloksista.

Lisätietoa

Taru Lindblom, tutkijatohtori, puh. 050 437 7186, taru.lindblom@uta.fi

Semi Purhonen, akatemiatutkija, apulaisprofessori, semi.purhonen@uta.fi

 

Tiedonkeruusta vastaavat Tilastokeskuksessa:

Yliaktuaari Immi Ilomäki, puh. 029 551 3233
Tutkija Niina Sarén, puh. 029 551 3332
Tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480

Palvelusähköposti: kulttuurikysely@stat.fi