FICAM 10 vuotta

FICAMIn perustamisesta tuli 10 vuotta joulukuussa 2018.

FICAM, vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille, perustettiin Tampereen yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan 10.12.2008 Tampereen yliopiston, silloisen Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin rahoituksen turvin. FICAM keskittyy kehittämään ihmissolupohjaisia validoituja rutiini testimalleja perus- ja sovelletun tutkimuksen, lääkekehityksen ja kemikaalien toksisuusriskin arvioinnin tarpeisiin. FICAM edistää aluetta laaja-alaisesti kuten jakamalla kansallisesti tietoa, kouluttamalla asiantuntijoita sekä toimimalla sekä kansallisissa että kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä, projekteissa ja yhdistyksissä.

FICAM 10 vuotta Juhlaohjelma [PDF].

Ohjelma/Programme

Puheenjohtaja/chair, Dean Tapio Visakorpi

11:00      Rehtori/Rector Mari Walls. Tervetuloa ja avaus / Welcome and opening

MEP EU Sirpa Pietikäinen. Alueen kansainväliset ja EUn painopisteet  ja tarpeet / The key developments on EU and international levels

Dr.Tiina Palomäki, FIMEA. Eläinkokeettomien testien hyväksyttävyys eri viranomaisvaatimuksissa / Approval of non-animal tests in different regulatory requirements

Dr. Steve Rees, AstraZeneca GB. Utilisation of in vitro methods and non-animal approaches in drug development

13:15-14:00      Verkostoituminen tarjoilun lomassa / Networking with refreshments

14:00     Prof. Tuula Heinonen, FICAM. FICAMin toiminta ja 3R-konsortio / FICAM´s activities and 3R consortium

Case 1:  Verisuonimalli /Angiogenesis-vasculogenesis model

14:30     Dr. Tarja Toimela, FICAM. Testin esittely ja sovellusalueet / Test principle and applications

14:45     Dr. Anita Virtanen, PSHP.  Tutkijan kokemus / User´s  experience

Case 2: Sisäilman toksisuuden testaus / Inner air toxicity testing

15:00     Marika Mannerström, FICAM. Testin esittely ja sovellusalueet / Test principle and applications

15:15     Prof. Mirja Salkinoja-Salonen, University of Helsinki. Tutkijan kokemus / User´s experience

15:35     Kansanedustaja /MEP Finland, Harri Jaskari. Suomen alustatalousstrategia ja FICAM / Finland´s economy strategy and FICAM

15:55     Dr. Tiina Pullola, MMM/Ministry of Agriculture and Forestry. 3Rn edistäminen ja FICAM / Promotion of 3Rs and FICAM

16:15     Lopetus / Closing