– PAREMPAA TIEDETTÄ ILMAN ELÄINKOKEITA – 

Ota yhteyttä FICAMin johtajaan Tuula Heinoseen, sähköposti
tuula.heinonen@tuni.fi tai
puh +358505749705

Edistät eläinkokeita korvaavia menetelmiä ja koe-eläinten käytön vähentämistä.
FICAM (Suomen Vaihtoehtomenetelmäkeskus Eläinkokeille) kehittää tutkimusmenetelmiä ja testejä
korvaamaan eläinkokeita sekä jakaa näistä tietoa, kouluttaa osaajia ja edistää alueen kehittymistä
Suomessa. EU:n koe-eläindirektiivi velvoittaa jäsenmaat koe-eläinten käytön vähentämiseen. Yleinen
eettinen ajattelu tukee tätä kehitystä. Lisäksi eläinkokeet ovat osoittautuneet usein epäluotettaviksi
sekä tehon (tautimallit) että turvallisuuden tutkimuksissa, joissa pyritään ihmisen terveyden ja
hyvinvoinnin parantamiseen ja ihmisille vaarallisten kemikaalien markkinoille pääsyn estämiseen.
Eläinten biologia on erilainen kuin ihmisen biologia. FICAM kehittää tutkimusmalleja, jotka vastaavat
ihmisen kudoksia ja elimiä mahdollisimman hyvin ja noudattavat kansainvälisesti hyväksyttyä
testaustapaa. Uudet tutkimusmallit soveltuvat biolääketieteen perustutkimuksen ohella mm.
lääketutkimukseen ja kemikaalien turvallisuuden tutkimiseen.

Tutkimuksemme perustuu uuteen kokeellisen tutkimuksen lähestymistapaan: ihmisen kudos- ja
elinmallien käyttöön eläinkokeiden asemesta. Tämä uusi suuntaus on voimakkaasti kehittymässä EU:ssa
ja USA:ssa. Suuntaus on sekä EU-komission että OECD:n mukainen. FICAM on kansainvälisesti tunnettu
keskus ja sillä on yhteydet vastaaviin keskuksiin Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa.

Tämä uusi tutkimustapa, ihmissolupohjaisten kudos- ja elinmallien käyttö koe-eläinten sijaan, on
alkumetreillä ja jotta se etenisi, on tärkeää löytää uusia rahoituslähteitä ja tukijoita, sillä julkinen
rahoitus kohdentuu useimmiten perinteisille aloille.

Jos kannatat tutkimusta, jossa tavoitteena on vähentää koe-eläinten käyttöä ja löytää eläinkokeita
parempia eläinkokeettomia tutkimus- ja testimalleja biolääketieteen alalle lääke- ja
turvallisuustutkimukseen, anna lahjoituksesi FICAMin tutkimukselle.