Periaate

Akuutilla solutoksisuustestillä voidaan tutkia lääkkeiden, kemikaalien ym. yhdisteiden aiheuttamia soluvaurioita, jotka kohdistuvat solujen elinvoimaisuuden kannalta keskeisiin rakenteisiin ja toimintoihin, kuten esim. solumembraanin eheyteen ja mitokondrioiden toimintaan. Akuutissa solutoksisuustestissä solut altistetaan yhdisteelle 24-48 tuntia.

FICAMin tarjoamat testit

  • Akuutti solutoksisuustesti käyttäen hiiren BALB 3T3-fibroblastisoluja ja neutraalipunan sisäänottotestiä (OECD ohjeen GD 129 mukaisesti).
  • Akuutti solutoksisuustesti käyttäen ihmisen BJ-fibroblastisoluja ja neutraalipunan sisäänottotestiä. Olemme FICAMissa osoittaneet, että ihmissolujen käyttö testissä ennustaa ihmisvaikutuksia paremmin kuin hiiren solujen käyttö1. Testin suoritus on muilta osin OECD GD 129:n mukainen.
  • Sisäilman toksisuuden tutkiminen ihmisen puolustusjärjestelmän soluilla yhteistyössä SEA Oy:n kanssa (www.sisailmatutkimuspalvelut.fi). Testissä SEA Oy:n E-keräimellä kerättyjen huurrevesinäytteiden toksisuus tutkitaan ihmisen puolustusjärjestelmän makrofagisoluissa. Makrofagisolut altistetaan ilmanäytteelle, jonka jälkeen ilmanäytteen vaikutus niiden elävyyteen mitataan WST-1 –testillä. WST-1 -testi mittaa solujen energia-aineenvaihdunnan tasoa ja on suoraan verrannollinen elävien solujen määrään. Sisäilman haitallisuus ihmissoluihin voidaan mitata vaikkei sisäilman haitallisia komponentteja tiedetä.
  • Myös muita toksisuuden indikaattoreita voidaan käyttää kuten WST-1, MTT, solujen kokonais-ATP-pitoisuus, Live Dead, Presto Blue ja CyQUANT
  • Saatavilla on sekä GLP että ei-GLP testauspalvelu

1Mannerström ym. 2017: Basic Clin Pharmacol Toxicol, 121 Suppl 3:109-115

Käyttö

  • Kemikaalien (lääkkeiden, kosmetiikan, teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden jne.) ja niiden seosten sekä lääkkeellisten laitteiden (medical device) akuutin myrkyllisyyden (solutoksisuuden) testaaminen.
  • Akuutin suun kautta annettavan annoksen arvioiminen jyrsijätestiä varten.

Esite Akuutti solutoksisuustesti [PDF engl]

Sisäilman  haitallisuuden tutkiminen ihmissoluilla

Video sisäilman haitallisuuden tutkimisesta ihmissoluilla (YouTube)