Tampereen yliopiston rehtorin esityksestä 2017 perustettiin Sydän- ja verisuonitautien tutkimuskeskus. Sen tehtäväksi asetettiin koota yhteen tamperelaiset sydän- ja verisuonitauteja tutkivat ryhmät, jotka toimivat Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa, Tampereen Teknillisellä Yliopistolla, Tampereen ammattikorkeakoulussa (edellämainituista kolmesta muodotettiin 1.1.2019 alkaen Tampereen korkeakouluyhteisö), Fimlab laboratoriot Oy:ssä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Taysin Sydänsairaalassa.


UUTINEN (4.12.2018):

Terho Lehtimäki ja Mika Kähönen siteeratuimpien tutkijoiden maailmanlistalle

Kaksi Tampereen yliopiston lääketieteen professoria kuuluu maailman siteeratuimpiin tutkijoihin.

Kliinisen fysiologian professori Mika Kähönen ja kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki sijoittuivat niiden 608 tutkijan joukkoon, jotka Clarivate Analytics -sivusto on listannut maailman siteeratuimmiksi.

Highly Cited Researchers 2018 -listalle pääsi vain yksi prosentti alallaan kaikkein siteeratuimmista julkaisuista vuosilta 2006–2016. Aineistossa oli mukana 4000 tutkijaa 21 eri aloilta ja lisäksi 2000 tutkijaa, joiden katsottiin tuottaneen merkittäviä tieteenalarajat ylittäviä julkaisuja.

Listalle pääsi kaikkiaan 37 suomalaisyliopistojen tutkijaa, joista 18 tulee Helsingin yliopistosta. Heistä lähes kaikki edustavat lääke- ja luonnontieteitä. Ainoana yhteiskuntatieteilijänä mukana on Mika Kivimäki, joka edustaa Helsingin yliopistoa ja Lontoon University Collegea.

Clarivate Analytics: Highly Cited Researchers 2018