Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos -kirjan kirjoittajatapaaminen Tampereella

Tampereella järjestettiin 14.8 kirjoittajatapaaminen tulevan kirjan tiimoilta. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos nimellä kulkevan teoksen toimittajina toimivat GePoCon Johanna Kantola ja Paula Koskinen Sandberg, sekä Hanna Ylöstalo Helsingin yliopistolta. Teoksen kustantaa Gaudeamus. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutos tulee käsittelemään tasa-arvopolitiikan muutoksia ja …

Sari Sairaanhoitaja lähti maailmalle

Milja Saari ja Johanna Kantola pitivät konferenssiesityksen aiheesta Implementing equal pay policy in a right wing context: Clash between gender equality and corporatism ECPR:n Joint Sessionissa Pisassa (24.-28.4.2016) Gendering Equality in …