Armi Mustosmäki aloittaa tutkijatohtorina GePoCossa

Lämpimästi tervetuloa tutkijatohtoriksi GePoCoon Armi Mustosmäki! Armi aloittaa hankkeen tutkijatohtorina 1.7.2019 ja siirtyy Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen Jyväskylän yliopistosta. Hän väitteli Jyväskylän yliopistosta 2017 yhteiskuntapolitiikan oppiaineesta väitöskirjalla: “How bright are the …

Tasa-arvopolitiikan toteuttaminen Suomessa 2010-luvulla

Tasa-arvovaltuutettu antoi eduskunnalle ensimmäisen kertomuksensa tasa-arvon tilasta Suomessa. Sukupuolten tasa-arvossa todetaan edelleen olevan merkittäviä ongelmia Suomessa. Tämä ensimmäinen – historiallinen – kertomus sisältää kirjoittamamme katsauksen “Tasa-arvopolitiikan toteuttaminen Suomessa 2010-luvulla” (s. …

Paula Koskinen Sandberg puhumassa #tasaarvotalkoot -tilaisuudessa

Paula Koskinen Sandberg osallistui puhujana tilaisuuteen #tasaarvotalkoot, jonka järjestivät  Helsingin yliopisto ja kasvatustieteellinen tiedekunta sekä AGORA -tutkimuskeskuksessa sijaitsevat projektit: TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen, TOP – tasa-arvoa opettajankoulutukseen -osahanke sekä VIVA – virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen (Vantaan ja …