Julkaisut

Meiltä / By us

Elomäki, Anna and Johanna Kantola (2020) ‘European Social Partners as Gender Equality Actors in EU Social and Economic Governance,’ Journal of Common Market Studies (JCMS), forthcoming.

Saari, Milja, Johanna Kantola and Paula Koskinen Sandberg (2019) “Implementing Equal Pay Policy: Clash Between Gender Equality and Corporatism”, Social Politics. Open access: https://doi.org/10.1093/sp/jxz020

Anna Elomäki, Paula Koskinen Sandberg, Johanna Kantola and Milja Saari. 2019. “Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot vuosina 2010-2016”. Accepted for publication in Sosiologia. Forthcoming.

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen and Hanna Ylöstalo (2019) ‘Affective Virtuosity: Challenges for Governance Feminism in the Context of the Economic Crisis’. Gender, Work & Organizationhttps://doi.org/10.1111/gwao.12313

Paula Koskinen Sandberg ja Milja Saari. 2019. Sisters (Can’t) Unite! Wages as Macro-Political, and the Gendered Power Orders of Corporatism. Gender, Work & Organization. Open access: https://doi.org/10.1111/gwao.12300

Ville Kainulainen. 2018. Työntekijöiden ääni ja tunteet matalapalkkaisen yksityisen sektorin luottamusmiestoiminnassa. Sosiologia 55:3, 263-280.

Paula Koskinen Sandberg. 2018. Lastentarhanopettajien palkat, palkkakartelli ja #eileikkirahaa-kansanliike. Politiikasta.fi

Paula Koskinen Sandberg. 2018. The Corporatist Regime, Welfare State Employment, and Gender Pay Inequity. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Paula Koskinen Sandberg. Painossa. Sukupuolten rakenteellinen palkkaero – historian havinaa, työmarkkinapolitiikkaa vai yksilöllisiä valintoja? Teoksessa Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen ja Jukka Uitti (toim.) Työelämän perustietoa. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Paula Koskinen Sandberg. 2017. Palkkaus on poliittista ja sukupuolittunutta. Vieraskynä, Helsingin Sanomat.

Johanna Kantola. 2017. Tasa-arvopolitiikan suunta muuttui. Politiikasta.fi

Elina Ikävalko ja Johanna Kantola. 2017. Feminist resistance and resistance to feminism in gender equality planning in Finland. European Journal of Women’s Studies 24:3 233-248.

Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg. 2017. Samapalkkaisuuden politiikka: Monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen. Talous & Yhteiskunta 1: 22-27.

Ville Kainulainen. 2015. Neuvottelua vai sanelua? Luottamusmiesten neuvottelulähtökohdat yksityisellä palvelusektorilla. Talous & yhteiskunta 4: 16-21.

Paula Koskinen Sandberg, Maria Törnroos, Roosa Kohvakka. The institutionalised undervaluation of women’s work: The case of local government sector collective agreements. Work, Employment and society.

Paula Koskinen Sandberg. 2017. Palkkaeriarvoisuus on juurtunut sopimusjärjestelmäämme. Tasa-arvovaje-hankkeen blogissa.

Milja Saari. 2016. Työehtosopimus on naisen paras ystävä. Politiikasta.fi.

Anna Elomäki and Johanna Kantola. 2017. Austerity and feminist resistance in Finland: Between established women’s organisations and new movements. In Gender and the Economic Crisis in Europe, edited by Johanna Kantola and Emanuela Lombardo. Basingstoke: Palgrave.

Ville Kainulainen ja Milja Saari. 2014. Nyrkkiä pöytään ja helmat paukkumaan? Luottamusmiestoiminnan sukupuolistavat käytännöt yksityisellä palvelusektorilla. Työelämän tutkimus 3: 211-226.

Milja Saari. 2016. Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus : Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä korporatistisessa Suomessa. Publications of the University of Helsinki, Helsinki.

Paula Koskinen Sandberg. 2016. Non-decision making in the reform of equal pay policy- The case of Finnish gender equality legislation. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 35(4): 280-295. 

Kirsti Eräranta and Johanna Kantola. 2016. The Europeanization of Nordic Gender Equality: A Foucauldian Analysis of Reconciling Work and Family. Gender, Work & Organization 23 (4): 414-430.

Paula Koskinen Sandberg. 2016. The Politics of Gender Pay Equity: Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation and Non-Decision Making. Publications of the Hanken School of Economics No. 305, Helsinki.

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen ja Hanna Ylöstalo. 2016. Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia 53(4): 257-275.

Milja Saari. 2016. Samapalkkaisuuden politiikka Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. TANE-julkaisuja; nro 17.

Milja Saari. 2015. Symboliseksi sovittu – tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoituksen legitimiteetti. Oikeus 1/2015.

Johanna Kantola and Emanuela Lombardo. 2017. EU gender equality policies. In Handbook of European Policy: Formulation, development and evaluation, edited by Hubert Heinelt and Sybille Münch. Edward Elgar.

Johanna Kantola. 2016. Euroopan unioni sukupuolten tasa-arvoa edistämässä. Teoksessa Hajoaako unioni?, toimittanut Jouko Kajanoja ja Eero Yrjö-Koskinen. Helsinki: Into Kustannus.

Marjaana Jauhola ja Johanna Kantola. 2016. Globaali sukupuolikysymys Suomessa. Teoksessa Sukupuolikysymys, toimittanut Marita Husso ja Risto Heiskala. Helsinki: Gaudeamus.

 

Meistä / About us

19.11.2018 Jenny+: Raha ei tule kiltin tytön luo (Paula Koskinen Sandberg & Anna Elomäki)

9.11.2018 Onko sukupuolten välinen palkkaero naisten vika? Asiantuntijat eri mieltä (Paula Koskinen Sandberg)

1.1.2018 Tarjolla naistyövoimaa 16% alennuksella! Miksi mies tienaa yhä omakotitalon verran enemmän kuin nainen? (Paula Koskinen Sandberg & Anna Elomäki)

2.8.2018 Helsingin Sanomat: Naisvaltaiset alat ovat edelleen huonommin palkattuja kuin miesvaltaiset – Tutkijoiden mielestä palkkaeroissa ei ole kyse vain yksilöiden valinnoista (Paula Koskinen Sandberg)

13.6.2018 Kodin Kuvalehti: Tutkija Paula Koskinen Sandberg: ”Naisten palkat säädettiin tahallaan alemmiksi” (Paula Koskinen Sandberg)

7.4.2018 YLE News: Lastentarhanopettajien poikkeuksellinen kampanja vyöryttää tuhansittain palkkavaatimuksia päiväkoteihin tänään. (Paula Koskinen Sandberg)

7.3.2018 YLE News: Asiantuntija jyrähtää lastentarhanopettajien palkkauksesta: “Tehtävien vaativuutta ja palkkausta ei ole suhteutettu toisiinsa” (Paula Koskinen Sandberg)

27.2.2018 Akavalainen: Naisten palkkakuoppa on juurtunut syvälle rakenteisiin. (Paula Koskinen Sandberg)

10.2.2018 Yle: 180 astetta: Ylityökielto paljasti myös tutkijalle, kuinka sairaalat pyörivät työntekijöiden venymisellä – ”Joillekin sitä rahaa löytyy ja joillekin taas ei” (Paula Koskinen Sandberg)

12.2017 Talentia: Palkka-tasarvon tutkija Paula Koskinen Sandberg on tutkinut suomalaista samapalkkaisuuden politiikkaa (Paula Koskinen Sandberg)

29.11.2017 Kotiliesi: Työelämätutkija Paula Koskinen Sandberg: Julkisen sektorin tulee olla esimerkillinen palkkatasa-arvon noudattamisessa (Paula Koskinen Sandberg)

28.11.2017 Kotiliesi: Naisille vihdoin sama palkka kuin miehille – Auttaisiko Islannin malli suomalaisnaisia? (Paula Koskinen Sandberg)

22.10.2017 Helsingin Sanomat: Miksi Tim saa tonneja ja Tinni taskurahoja maajoukkuepeleistä? – Palloliiton korjattava historiasta kumpuava vääryys (Paula Koskinen Sandberg)

19.7.2017 Taloussanomat: Kaventuvatko miesten ja naisten palkkaerot syksyn kierroksella? Tutkija: “Helppo asia se ei missään tapauksessa ole” (Paula Koskinen Sandberg)

31.3.2017. YHL: Mikä mättää, kun naisen euro ei olekaan euro? (Paula Koskinen Sandberg ja Milja Saari)

27.3.2017. Ylioppilaslehti: “Väärin” tutkittu (Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg)

25.3.2017. Helsingin sanomat: Suomi on kaukana tasa-arvosta, sanoo tutkija – ”Rakenteellisia esteitä on vaikea nähdä, jos niitä ei itse kohtaa” (Paula Koskinen Sandberg)

26.1.2017. Image: Samasta työstä kuuluu saada sama palkka, mutta eri töidenkin palkkoja pitäisi vertailla (Paula Koskinen Sandberg)

25.1.2017. Iltasanomat: Saatko epäreilun vähän palkkaa? Avoimuus töissä voisi auttaa (Paula Koskinen Sandberg)

1.11.2016. Hufvudstadsbladet: Löneskillnader ökar mellan könen (Paula Koskinen Sandberg)

15.10.2016. Hufvudstadsbladet: Kvinnors arbete värderas fortfarande lägre (Paula Koskinen Sandberg)

14.10.2016. Svenska Yle: Forskare: Löneskillnaderna mellan män och kvinnor lika stora som för 30 år sedan (Paula Koskinen Sandberg)

 

Esitelmiä / Appearances

14.6.2018 Gender equality and corporatist governance in the European Union: Social partners negotiating economic and social rights (Paper co-authored by Anna Elomäki and Johanna Kantola, presented at Biennial Conference of ECPR Standing Group on the European Union at Paris, France).

14.6.2018 Articulations of Gender Equality in Negotiations of the Competitiveness Pact (Paper co-authored by Miikaeli Kylä-Laaso, Paula Koskinen Sandberg and Ville Kainulainen, presented at Nordic Work Life Conference 2018 at Oslo, Norway).

24.11.2017 Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä: Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot (Esitelmät pitäjät Paula Koskinen Sandberg, Anna Elomäki, Johanna Kantola ja Milja Saari Sukupuolentutkimuksen päivillä Jyväsykylän yliopistossa).

22.11.2017 Palkkaeriarvoisuuden syyt (Esitelmän pitäjä Paula Koskinen Sandberg eduskunnan seminaarissa “Palkkatasa-arvo – Islannista mallia.”)

9.6.2017 From Corporatism to Social Media Unionism? Formal and Informal Trade Union Activism for Promoting Equal Pay. (Paper co-authored by Paula Koskinen Sandberg and Milja Saari, presented at 2017 European Conference on Politics and Gender at Lausanne, Switzerland.)

4.5.2017 Sukupuolten rakenteellinen palkkaeriarvoisuus poliittisena kysymyksenä (Esitelmän pitäjä Paula Koskinen Sandberg Poliittisen talouden tutkimuksen seuran kevätkokouksessa Jyväskylän yliopistossa).

24.4.2017 Sukupuolten palkkaerot, niiden taustat ja samanpalkkaisuuspolitiikat (Esitelmän pitäjä Paula Koskinen Sandberg Työelämän tutkimusyhdistyksen vuosikokouksessa).

11.4.2017. Labour market organisations filling the void in governmental gender equality policy (presentation held by Anna Elomäki, Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg and Milja Saari at the workshop Restructuring the state: Reading the government programme)

9.-10.3.2017. Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä (esitelmän pitäjät Anna Elomäki, Johanna Kantola, Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg Politiikan tutkimuksen päivillä)

9.-10.3.2017. Samanpalkkaisuuden politiikka – kamppailu hoitoalan palkoista poliittisena ilmiönä (esitelmän pitäjät Paula Koskinen Sandberg ja Milja Saari Politiikan tutkimuksen päivillä)

9.-10.3.2017. Feministinen vastarinta strategisessa valtiossa (esitelmän pitäjät Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen ja Hanna Ylöstalo Politiikan tutkimuksen päivillä)

2.-4.11.2016. Luottamusmies, tunteet ja toimijuus – edunvalvonta matalapalkkaisella yksityisellä palvelusektorilla (Ville Kainulaisen esitelmä Työelämän tutkimuspäivillä)

2.-4.11.2016. Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus (Milja Saaren esitelmä Työelämän tutkimuspäivillä)

12.10.2016. GePoCo -akatemiahankkeen esittely valtakunnallisilla Tasa-arvopäivillä (esitelmän pitäjät Johanna Kantola, Milja Saari ja Ville Kainulainen)

24.-28.4.2016. Implementing equal pay policy in a right wing context: Clash between gender equality and corporatism (presentation held by Milja Saari and Johanna Kantola at the workshop Gendering Equality in Practice at the ECPR Joint Sessions in Pisa)