Paula Koskinen Sandberg puhumassa #tasaarvotalkoot -tilaisuudessa

Paula Koskinen Sandberg osallistui puhujana tilaisuuteen #tasaarvotalkoot, jonka järjestivät  Helsingin yliopisto ja kasvatustieteellinen tiedekunta sekä AGORA -tutkimuskeskuksessa sijaitsevat projektit: TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen, TOP – tasa-arvoa opettajankoulutukseen -osahanke sekä VIVA – virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen (Vantaan ja Espoon kaupunki).

“Ovatko tasa-arvo-ongelmat ratkaistavissa?

Onko yhdenvertaisuus tavoitettavissa?

Onko sinua askarruttanut sukupuolten tasa-arvon hidas eteneminen? Yhdenvertaisuus haastaa tasa-arvon tarkasteluun myös esim. iän, etnisyyden, toimintakyvyn ja sukupuoli-identiteetin osalta. #tasaarvotalkoissa kartoitetaan keskeisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmia ja etsitään niihin toimivia ratkaisuja.”

Tilaisuus järjestettiin 19.3.2018. Lue lisää tilaisuudesta tästä.