Tutkijat Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg: Samapalkkaisuuden politiikka – monitieteistä näkökulmaa tarvitaan sukupuolten palkkaeriarvoisuuden tutkimukseen

Paula Koskinen Sandberg ja Milja Saari. Kuvan otti valokuvaaja Maarit Kytöharju.

GePoCon tutkijatohtorit Milja Saari ja Paula Koskinen Sandberg esittävät uunituoreessa Talous & Yhteiskunta -lehden artikkelissaan samapalkkaisuuden politiikan käsitteen määritelmän ja perustelevat tarpeen nykyistä monitieteisemmälle lähestymistavalle sukupuolten palkkatasa-arvon tutkimukseen.

Samapalkkaisuuden politiikka tarkoittaa sitä, että palkkaus tunnistetaan osaksi sukupuolistuneita valtajärjestyksiä ja että kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksinä pidettyjä selityksiä palkan määräytymisen perusteista ja sukupuolten välisestä työnjaosta. Kun samapalkkaisuutta analysoidaan poliittisena kysymyksenä, on helpompi ymmärtää sitä, miksi samapalkkaisuus tutkimusteemana ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tulee kiistetyksi ja kiistellyksi ja miksi samapalkkaisuuden toteuttaminen on niin vaikeaa.

Artikkelin voi ladata pdf-muodossa täältä.