Huippuyksikkö tutkii kokemuksen historiaa: miten ihmisten kokemukset syntyvät, miten niitä tulkitaan ja miten ne vaikuttavat yksilön suhteeseen yhteisöönsä ja yhteiskuntaansa. Tutkimus kohdistuu kolmeen yhteiskunnalliseen ilmiöön, jotka ovat: eletty usko, eletty kansakunta ja eletty hyvinvointivaltio. Nimitykset korostavat sitä miten sosiaaliset rakenteet ja instituutiot syntyvät kokemuksellisessa toiminnassa.  Kokemuksia on tutkittu paljon, mutta niitä ei ole tutkittu systemaattisesti osana yksilön ja yhteiskunnan suhdetta tai selitettäessä instituutioiden ja ajattelupojen historiaa mikro- ja makrotasot yhdistäen. Tätä metodologista näkökulmaa voi sanoa kokemuksen analyyttiseksi historiaksi. Tutkimuksen aineistona on Suomen ja Euroopan historia, joka toimii vertailuna ja esimerkkinä siitä miten oman aikamme ja tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä voi ymmärtää, selittää ja ratkoa.

Kokemuksen historian huippuyksikkö kuuluu Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosina 2018–2025.

ajankohtaista

Professori Heidi Morrison HEXin tutkijaksi

HEXin johtoryhmä on valinnut professori Heidi Morrisonin (University of Wisconsin-La Crosse, USA) huippuyksikön vanhemmaksi tutkijaksi. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt modernin Lähi-idän historiaan, lapsuuden historiaan ja suulliseen muistitietoon. Heidi aloitti tehtävässään …

Tuomas Laine-Frigren HEXin Suomen Akatemian tutkijatohtoriksi

Tutkijatohtori Tuomas Laine-Frigren (Jyväskylän yliopisto) liittyy HEXiin Suomen Akatemian tutkijatohtoriksi vuoden 2020 syksyllä. Tutkimuksessaan Laine-Frigren käsittelee Ruotsista palaavia suomalaisia sotalapsia 1940–1950-luvun Suomessa. Tutkimus kohdistuu sekä kotiin palaavien lasten kokemusmaailmaan että …