Huippuyksikkö tutkii kokemuksen historiaa: miten ihmisten kokemukset syntyvät, miten niitä tulkitaan ja miten ne vaikuttavat yksilön suhteeseen yhteisöönsä ja yhteiskuntaansa. Tutkimus kohdistuu kolmeen yhteiskunnalliseen ilmiöön, jotka ovat: eletty usko, eletty kansakunta ja eletty hyvinvointivaltio. Nimitykset korostavat sitä miten sosiaaliset rakenteet ja instituutiot syntyvät kokemuksellisessa toiminnassa.  Kokemuksia on tutkittu paljon, mutta niitä ei ole tutkittu systemaattisesti osana yksilön ja yhteiskunnan suhdetta tai selitettäessä instituutioiden ja ajattelupojen historiaa mikro- ja makrotasot yhdistäen. Tätä metodologista näkökulmaa voi sanoa kokemuksen analyyttiseksi historiaksi. Tutkimuksen aineistona on Suomen ja Euroopan historia, joka toimii vertailuna ja esimerkkinä siitä miten oman aikamme ja tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä voi ymmärtää, selittää ja ratkoa.

Kokemuksen historian huippuyksikkö kuuluu Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosina 2018–2025.

ajankohtaista

Emotion, Sense, Experience

A new book Emotion, Sense, Experience (Cambridge University Press) by HEX researcher Rob Boddice and Mark Smith has been published. The book calls on historians of emotions and the senses …

Jälkiä & Näkymiä -seminaarisarja

HEX on mukana Pesäpuun X-ketju -hankkeessa, jossa työskennellään turvallisen sijaishuollon puolesta. Hankkeen tiimoilta järjestetään seminaarisarja Jälkiä & Näkymiä, joka tarjoaa tieteen, kokemuksen ja taiteen vuoropuhelua. Puheenvuorot sisältävät tietoa lastensuojelun sijaishuollossa …