Translocalis-tietokanta on Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) digitaalinen historiaprojekti. Hankkeen tarkoituksena on luoda digitaalinen tietokanta 1800-luvun suomenkielisistä lehdissä julkaistuista lukijakirjeistä, joista välittyy paikallinen kokemus. Tämänkaltaisia kirjeitä on 1800-luvulla kirjoitettu paikallisyhteisöistä ympäri Suomea, mutta myös maakuntien ja maan eri osien nimissä sekä myös ulkomailta. Kirjeitä kerätään Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen https://digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun avulla.

Tietokantaan kerätään erikseen jokainen paikallislukijakirje, jolloin niitä voidaan tarkastella sekä laadullisesti että määrällisesti. Tarkoituksena on myös yhdistää vanha 1900-luvun vaihteessa käsin kerätty artikkelihakemisto uuteen tietokantaan siten, että vanha tieto palvelee uutta.

Tällä hetkellä tietokannassa on yli 19000 paikalliskirjettä vuosilta 1850 – 1870. Tietokanta rakennetaan aluksi tutkimuskäyttöön, jossa se toimii monipuolisena kokemuksen historian lähteenä. Myöhemmin Translocalis-tietokanta julkaistaan sähköisenä verkossa, jolloin siitä on hyötyä myös historian harrastajille.

 

Lisätietoja:

FT, Tutkijatohtori Heikki Kokko

heikki.kokko@tuni.fi

 

Vanhan artikkelihakemiston historiasta:

https://blogs.helsinki.fi/scriptaselecta/2017/07/13/digitaalisten-aineistojen-artikkelihakemiston-historiasta/

Paikalliskirjetietokannasta englanniksi:

https://www.academia.edu/38489760/Heikki_Kokko_DHN_2019_final_abstract.pdf