2018

Boddice, Rob: The History of Emotions. Manchester University Press, 2018.

Kivimäki, Ville: Traumaperäinen stressihäiriö ja historia – Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi. Teoksessa Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (toim.): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa (2018), 94–115.

Malinen, Antti: Boundless care: religious farm women and their emotional practices in post–World War II Finland. Teoksessa Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen (toim.): Affective Inequalities in Intimate Relationships. Routledge (2018) 34–48.

Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria: Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa. Teoksessa Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (toim.): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa (2018), 132–149.

Malinen, Antti & Tilli, Jouni:  ”Ei me niin hirvittävän sotaisia sentään olla!” – Luterilaisten pappien suhde jatkosodan muistoihin. Historiallinen Aikakauskirja 116/1 (2018), 29–42.

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa (toim.): Parricide and Violence against Parents throughout History. (De)constructing Family and Authority? Palgrave Macmillan, 2018.

Toivo, Raisa: Gender Performance in Early Modern Religious Life. Teoksessa Elise M. Dermineur, Åsa Karlsson Sjögren & Virginia Langum (toim.): Revisiting Gender in European History, 1400-1800. Routledge (2018), 169-186.