2018

Boddice, Rob: The History of Emotions. Manchester University Press (2018).

Kivimäki, Ville: Raskaat numerot: Sodissa 1939–1945 kuolleet. Teoksessa Mikko Karjalainen (toim.): Suomen puolustusvoimat 100 vuotta. Edita (2018), 378–383.

Kivimäki, Ville: Traumaperäinen stressihäiriö ja historia – Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi. Teoksessa Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (toim.): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Gaudeamus (2018), 94–115.

Malinen, Antti: Asunnottomuuden järjestelyn ideaalit, käytännöt ja kokemukset Helsingissä 1944–1961. Teoksessa Peter Fredriksson (toim.): Yömajasta omaan asuntoon – Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros. Helsinki: Into (2018), 13–35.

Malinen, Antti: Boundless care: religious farm women and their emotional practices in post–World War II Finland. Teoksessa Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen (toim.): Affective Inequalities in Intimate Relationships. Routledge (2018), 34–48.

Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria: Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa. Teoksessa Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (toim.): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Gaudeamus (2018), 132–149.

Malinen, Antti & Tilli, Jouni:  ”Ei me niin hirvittävän sotaisia sentään olla!” – Luterilaisten pappien suhde jatkosodan muistoihin. Historiallinen Aikakauskirja 116/1 (2018), 29–42.

Miettinen, Riikka: Vaivaiset ja työkyvyttömät uuden ajan alun maaseudulla. Teoksessa Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (toim.): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018), 284-340.

Miettinen, Riikka: Maaseudun itselliset ja ”inhyses” hallinnollisena kategoriana. Teoksessa Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (toim.): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018), 205-263.

Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella (toim.): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018).

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa (toim.): Parricide and Violence against Parents throughout History. (De)constructing Family and Authority? Palgrave Macmillan (2018).

Suodenjoki, Sami: Turning the Landless into Socialists: Agrarian Reforms and Resistance as Drivers of Political Mobilisation in Finland, 1880-1914. Teoksessa Joe Regan & Cathal Smith (toim.): Agrarian Reform and Resistance in an Age of Globalisation: The Euro-American World and Beyond, 1780-1914. Routledge (2018), 170-184.

Toivo, Raisa: Gender Performance in Early Modern Religious Life. Teoksessa Elise M. Dermineur, Åsa Karlsson Sjögren & Virginia Langum (toim.): Revisiting Gender in European History, 1400-1800. Routledge (2018), 169-186.