2019

Annola, Johanna: A place in the Sun? Education as a Middle-Class Family Value in Nineteenth-Century Finland. Teoksessa Ulla Aatsinki, Johanna Annola & Mervi Kaarninen (toim.) Families, Values and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000. Routledge (2019).

Aatsinki, Ulla & Annola, Johanna & Kaarninen, Mervi (toim.): Families, Values and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000. Routledge (2019).

Boddice, Rob: A History of Feelings. Reaktion Books (2019).

Kokko, Heikki: Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta. Ennen ja nyt : Historian tietosanomat 2 (2019).

Kokko, Heikki: Kosminen kokemus – Hengellisen ja maallisen dualismi 1800-luvun puolivälin suomenkielisessä kansanomaisessa ajattelussa. Teoksessa Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (toim.): Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino (2019), 113-146.

Kokko, Heikki: Suomenkielisen julkisuuden nousu 1850-luvulla ja sen yhteiskunnallinen merkitys. Historiallinen Aikakauskirja 117/1 (2019), 5–21.

Kuuliala, Jenni: ‘Cure, Community, and the Miraculous in Early Modern Florence’. In Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds, Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan 2019, 265–292.

Kuuliala, Jenni, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds, Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan, 2019.

Malinen, Antti: Järkkyvä arki. Aikuisten psyykkinen oireilu lapsuuden tunnemuistoissa toisen maailmansodan jälkeen. Teoksessa Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva & Annastiina Mäkilä (toim.): Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Nykykulttuurin julkaisusarja (2019), 183–205.

Malinen, Antti: Ristinkantajat. Maalaisemäntien sisäiset ristiriidat ja niiden sielunhoidollinen käsittely toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Teoksessa Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (toim.): Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino (2019).

Malinen, Antti & Markkola, Pirjo & Hytönen, Kirsi-Maria: Conducting Commissioned Research: The Finnish inquiry into the failures of child welfare, 1937– 1983. Scandinavian Journal of History 44 (2019), 1–20.

Miettinen, Riikka: Suicide, Law, and Community in Early Modern Sweden. Palgrave Macmillan (2019).

Miettinen, Riikka: Itsemurha varhaismodernilta ajalta nykypäivään. Teoksessa Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen & Kirsi Kanerva (toim.): Suomalaisen kuoleman historia. Gaudeamus (2019), 183–207.

Peake, Rose-Marie: Saintly Shepherdesses: Semi-religious Women and Identity Formation in Seventeenth-Century France. In Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds, Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan 2019, 77–102.

Suodenjoki, Sami: Kohti kunnallista harvainvaltaa? Kunnanvaltuustojen perustaminen työväestön huolenaiheena 1890-1917. Teoksessa Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen & Anna Rajavuori (toim.): Työväestö ja demokratia. Väki Voimakas 32. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (2019), 119-148.

Suodenjoki, Sami: Popular Songs as Vehicles for Political Imagination: The Russian Revolutions and the Finnish Civil War in Finnish Song Pamphlets, 1917-1918. Ab Imperio 2/2019, 228-250.

Suodenjoki, Sami: Turning the Landless into Socialists: Agrarian Reforms and Resistance as Drivers of Political Mobilisation in Finland, 1880-1914. Teoksessa Joe Regan & Cathal Smith (toim.): Agrarian Reform and Resistance in an Age of Globalisation: The Euro-American World and Beyond, 1780-1914. Routledge (2019), 170-184.

Vahtikari, Tanja: “Historicizing historical re-enactment and urban heritagescapes: Engaging with past and place through historical pageantry, c. 1900–1950s”. Teoksessa Sarah De Nardi, Hilary Orange, Steven High & Eerika Koskinen-Koivisto (eds): Routledge Handbook of Memory and Place. Routledge (2019).

2018

Annola, Johanna: Maternalism and Workhouse Matrons in Nineteenth-Century Finland. Women’s History Review (2018). DOI: 10.1080/09612025.2018.1516243.

Annola, Johanna: Female Biographies, Social Service and Social Mobility. Teoksessa Daniel Nyström & Johanna Overud (toim.): Gender, History, Futures. Sveriges kvinno- och genushistoriker (2018), 40–49. URN: urn:nbn:se:umu:diva-148406.

Boddice, Rob: The History of Emotions. Manchester University Press (2018).

Harjula, Minna: Universal, but exclusive? The shifting meanings of pre- and post-war public health in Finland. Teoksessa Johannes Kananen, Sophy Bergenheim & Merle Wessel (toim.): Conceptualising Public Health. Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. Routledge (2018), 61-75.

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti: ‘Cos I’m a Survivor’. Narratives of coping and resilience in recollections of difficult childhood in post-war Finland. Ethnologia Fennica 45 (2018), 55–78.

Kivimäki, Ville: Raskaat numerot: Sodissa 1939–1945 kuolleet. Teoksessa Mikko Karjalainen (toim.): Suomen puolustusvoimat 100 vuotta. Edita (2018), 378–383.

Kivimäki, Ville: Traumaperäinen stressihäiriö ja historia – Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi. Teoksessa Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (toim.): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Gaudeamus (2018), 94–115.

Kokko, Heikki: Sydämen ja järjen sivistys – sivistyksen käsitehistoriaa modernin murroskohdassa. Teoksessa Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen & Juhani Tähtinen (toim.): Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (2018), 69-94.

Malinen, Antti: Asunnottomuuden järjestelyn ideaalit, käytännöt ja kokemukset Helsingissä 1944–1961. Teoksessa Peter Fredriksson (toim.): Yömajasta omaan asuntoon – Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros. Helsinki: Into (2018), 13–35.

Malinen, Antti: Boundless care: religious farm women and their emotional practices in post–World War II Finland. Teoksessa Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen (toim.): Affective Inequalities in Intimate Relationships. Routledge (2018), 34–48.

Malinen, Antti: Marriage Guidance, Women and the Problem(s) of Returning Soldiers in Finland, 1944-1946. Scandinavian Journal of History 43:1 (2018), 112–140.

Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria: Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa. Teoksessa Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (toim.): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Gaudeamus (2018), 132–149.

Malinen, Antti & Tilli, Jouni:  ”Ei me niin hirvittävän sotaisia sentään olla!” – Luterilaisten pappien suhde jatkosodan muistoihin. Historiallinen Aikakauskirja 116/1 (2018), 29–42.

Miettinen, Riikka: Vaivaiset ja työkyvyttömät uuden ajan alun maaseudulla. Teoksessa Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (toim.): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018), 284-340.

Miettinen, Riikka: Maaseudun itselliset ja ”inhyses” hallinnollisena kategoriana. Teoksessa Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (toim.): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018), 205-263.

Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella (toim.): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018).

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa (toim.): Parricide and Violence against Parents throughout History. (De)constructing Family and Authority? Palgrave Macmillan (2018).

Sonkoly, Gabor & Vahtikari, Tanja: European Commission Policy Review: Innovation in Cultural Heritage Research. For an integrated European Research Policy. European Union (2018).

Toivo, Raisa: Gender Performance in Early Modern Religious Life. Teoksessa Elise M. Dermineur, Åsa Karlsson Sjögren & Virginia Langum (toim.): Revisiting Gender in European History, 1400-1800. Routledge (2018), 169-186.