Kokemuksen historian huippuyksikkö jakautuu kolmeen tutkimusryhmään, jotka ovat: eletty usko, eletty kansakunta ja eletty hyvinvointivaltio.