2020

Katajala-Peltomaa, Sari: Demonic Possession and Lived Religion in Later Medieval Europe. Oxford: Oxford University Press 2020.

Peake, Rose-Marie: The Power of Religious Societies in Shaping Early Modern Society and Identities. Amsterdam: Amsterdam University Press 2020.

Suodenjoki, Sami: Commercializing 1917: The Russian Revolution in Finnish Popular Songs. All the Russias’ Blog, 18 Feb 2020.

2019

Annola, Johanna & Kivimäki, Ville & Malinen, Antti, eds: Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino 2019.

Annola, Johanna: A place in the Sun? Education as a Middle-Class Family Value in Nineteenth-Century Finland. In Ulla Aatsinki, Johanna Annola & Mervi Kaarninen (eds.) Families, Values and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000. Routledge (2019).

Aatsinki, Ulla & Annola, Johanna & Kaarninen, Mervi (eds.): Families, Values and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000. Routledge (2019).

Boddice, Rob: A History of Feelings. Reaktion Books (2019).

Eiranen, Reetta: Emotional and Social Ties in the Construction of Nationalism. A Group Biographical Approach to the Tengström Family in nineteenth-century FinlandStudies on National Movements 4 (2019).

Eiranen, Reetta: Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä [Close Relationships and Nationalism. The Cause, Emotions and Gender in the Tengström Family in Mid-Nineteenth Century Finland]. Tampere University Dissertations 79 (2019).

Kivimäki, Ville: “Miehistä, väkivallasta ja kulttuurista: Esipuhe Arto Jokisen kesken jääneeseen elämäntyöhön,” in Arto Jokinen, Isänmaan miehet: Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa, ed. by Markku Soikkeli & Ville Kivimäki. Tampere: Vastapaino 2019, 8–16.

Kivimäki, Ville: “Reittejä kokemushistoriaan: Menneisyyden kokemus yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksessa,” in Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen, eds, Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Tampere: Vastapaino 2019, 9–38.

Kivimäki, Ville: “Sankariuhri ja kansakunta: Suomalaiset sotakuolemat 1939–1945,” in Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen & Kirsi Kanerva, eds, Suomalaisen kuoleman historia. Helsinki: Gaudeamus 2019, 277–310.

Kivimäki, Ville: “Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 1939–1945,” Sotahistoriallinen Aikakauskirja 39 (2019), 46–60.

Kivimäki, Ville: “Sodan synnyttämä maakunta (1936–1952),” in Jyrki Paaskoski & Anu Talka, eds, Rajamaakunta: Etelä-Karjalan historia II. Helsinki: Edita 2019, 279–437.

Kivimäki, Ville: “Väärin koettu trauma: Kritiikin kritiikki,” niin & näin 26 (2019): 2, 37–39.

Kokko, Heikki: Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta. Ennen ja nyt : Historian tietosanomat 2 (2019).

Kokko, Heikki: Kosminen kokemus – Hengellisen ja maallisen dualismi 1800-luvun puolivälin suomenkielisessä kansanomaisessa ajattelussa. Teoksessa Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (toim.): Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino (2019), 113-146.

Kokko, Heikki: Suomenkielisen julkisuuden nousu 1850-luvulla ja sen yhteiskunnallinen merkitys. Historiallinen Aikakauskirja 117/1 (2019), 5–21.

Kuuliala, Jenni: Cure, Community, and the Miraculous in Early Modern Florence. In Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds, Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan 2019, 265–292.

Kuuliala, Jenni & Peake, Rose-Marie & Räisänen-Schröder, Päivi: Introduction: Hagiography and Lived Religion. In Kuuliala, Jenni & Peake, Rose-Marie & Räisänen-Schröder, Päivi (eds) Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Macmillan 2019, 1-26.

Kuuliala, Jenni, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds: Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan, 2019.

Malinen, Antti: Disrupting the Everyday. Childhood Memories of Being a Children of Parent with Mental Illness in the Aftermath of Second World War. In Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva & Annastiina Mäkilä (eds.): Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Publication series of The Research Centre for Contemporary Culture (2019), 183–205.

Malinen, Antti: Kaverit, koirat ja joenmutkat. Lasten emotionaaliset turvapaikat 1940-50-lukujen Suomessa. Journal of Early Childhood Education Research 8 (2019), 332-361.

Malinen, Antti: Ristinkantajat. Maalaisemäntien sisäiset ristiriidat ja niiden sielunhoidollinen käsittely toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. In Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (eds.) Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino (2019).

Malinen, Antti & Markkola, Pirjo & Hytönen, Kirsi-Maria: Conducting Commissioned Research: The Finnish inquiry into the failures of child welfare, 1937– 1983. Scandinavian Journal of History 44 (2019), 1–20.

Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin: Ei vain ahkeruudesta. Naiset, työ ja tasa-arvo [Women, work and equality]. In Juhani Koponen & Sakari Saaritsa (eds.): Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Suomi kehityksen kiinniottajana. Gaudeamus (2019), 167–182.

Miettinen, Riikka: Suicide, Law, and Community in Early Modern Sweden. Palgrave Macmillan (2019).

Miettinen, Riikka: Itsemurha varhaismodernilta ajalta nykypäivään. In Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen & Kirsi Kanerva (eds.): Suomalaisen kuoleman historia. Gaudeamus (2019), 183–207.

Peake, Rose-Marie: Ranskan historia Suomessa 2000-luvulla. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 1/2019.

Peake, Rose-Marie: Saintly Shepherdesses: Semi-religious Women and Identity Formation in Seventeenth-Century France. In Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds, Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan 2019, 77–102.

Peake, Rose-Marie & Aali, Heta: Suomalainen Ranskan historian tutkimus nyt ja tulevaisuudessa. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 2019 (1).

Peake; Rose-Marie & Kärkkäinen, Ida: Sateenkaarihistoriakuukautta juhlitaan toista kertaa Suomessa marraskuussa 2019. Trivium blog (2019).

Peake, Rose-Marie & Pakkanen, Johanna & Santavuori, Outi: Toisenlaisia naisia ja entisiä heteroita : vuoropuhelu seksuaalisen identiteetin kertomisen keinoista ja ongelmista. SQS : Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 13 (1-2) (2019), 80-87.

Peake, Rose-Marie & Rosenberg, Riikka: Korsetti ja krusifiksi : vaikutusvaltaisia barokin ajan pariisittaria. Gaudeamus 2019.

Peake, Rose-Marie & Santavuori, Outi (eds): Entiset heterot: kuinka löysin itseni sateenkaaren alta. Atena 2019.

Suodenjoki, Sami: Kohti kunnallista harvainvaltaa? Kunnanvaltuustojen perustaminen työväestön huolenaiheena 1890-1917. In Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen & Anna Rajavuori (eds): Työväestö ja demokratia. Väki Voimakas 32. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (2019), 119-148.

Suodenjoki, Sami: Popular Songs as Vehicles for Political Imagination: The Russian Revolutions and the Finnish Civil War in Finnish Song Pamphlets, 1917-1918. Ab Imperio 4 (2019), 228-250.

Suodenjoki, Sami: Santarmiyhteyksien stigmatisoimat: ilmiantajat venäläisen virkavallan avustajina Suomen suuriruhtinaskunnassa 1899-1917Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 4 (2019).

Suodenjoki, Sami: Turning the Landless into Socialists: Agrarian Reforms and Resistance as Drivers of Political Mobilisation in Finland, 1880-1914. In Joe Regan & Cathal Smith (eds): Agrarian Reform and Resistance in an Age of Globalisation: The Euro-American World and Beyond, 1780-1914. Routledge (2019), 170-184.

Toivo, Raisa Maria: Withcraft and Gender. In Dillinger, Johannes (ed.): The Routledge History of Witchcraft. Routledge (2019), 219-232.

Toivo, Raisa Maria: When Parenting Fails: Religious Upbringing, Discipline and Public Disapproval in Early Modern Finland. In Ulla Aatsinki, Johanna Annola and Mervi Kaarninen (eds.): Families, Values and the Transfer of Knowledge in northern Societies, 1500-2000. Routledge (2019).

Vahtikari, Tanja: Historicizing historical re-enactment and urban heritagescapes: Engaging with past and place through historical pageantry, c. 1900–1950s. In Sarah De Nardi, Hilary Orange, Steven High & Eerika Koskinen-Koivisto (eds): Routledge Handbook of Memory and Place. Routledge (2019).

2018

Annola, Johanna: Maternalism and Workhouse Matrons in Nineteenth-Century Finland. Women’s History Review (2018). DOI: 10.1080/09612025.2018.1516243.

Annola, Johanna: Female Biographies, Social Service and Social Mobility. In Daniel Nyström & Johanna Overud (eds.) Gender, History, Futures. Sveriges kvinno- och genushistoriker (2018), 40–49. URN: urn:nbn:se:umu:diva-148406.

Boddice, Rob: The History of Emotions. Manchester University Press (2018).

Eiranen, Reetta: Fennomania. In Joep Leerssen (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam University Press (2018), 878–879.

Harjula, Minna: Universal, but exclusive? The shifting meanings of pre- and post-war public health in Finland. In Johannes Kananen, Sophy Bergenheim & Merle Wessel (eds): Conceptualising Public Health. Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. Routledge (2018), 61-75.

Frohne, Bianca and Kuuliala, Jenni: The Trauma of Pain in Later Medieval Miracle Accounts, in Trauma in the Middle Ages, ed. Wendy Turner & Christina Lee. Brill (2018).

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti: ‘Cos I’m a Survivor’. Narratives of coping and resilience in recollections of difficult childhood in post-war Finland. Ethnologia Fennica 45 (2018), 55–78.

Kivimäki, Ville: Raskaat numerot: Sodissa 1939–1945 kuolleet. In Mikko Karjalainen (ed.): Suomen puolustusvoimat 100 vuotta. Edita (2018), 378–383.

Kivimäki, Ville: “Sodanjälkeisiä hiljaisuuksia: Kokemusten, tunteiden ja trauman historiaa,” in Mervi Löfgren & Marja Tuominen, eds, Lappi palaa sodasta: Mielen hiljainen jälleenrakennus. Tampere: Vastapaino 2018, 34–57.

Kivimäki, Ville: Traumaperäinen stressihäiriö ja historia – Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi. In Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (eds): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Gaudeamus (2018), 94–115.

Kivimäki, Ville, with Tiina Kinnunen: “Sota sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä: Toinen maailmansota ja uusi sotahistoria suomalaisissa väitöstutkimuksissa,” Historiallinen Aikakauskirja 116 (2018): 4, 373–383.

Kokko, Heikki: Sydämen ja järjen sivistys – sivistyksen käsitehistoriaa modernin murroskohdassa. In Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen & Juhani Tähtinen (eds): Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (2018), 69-94.

Kuuliala Jenni: Proving Misfortune, Proving Sainthood : Reconstructing Physical Impairment in Fourteenth-Century Miracle Testimonies. In Krötzl Christian, Katajala-Peltomaa Sari, eds, Miracles in Medieval Canonization Processes : Structures, Functions, and Methodologies. Brepols (2018), 197-226.

Malinen, Antti: Boundless care: religious farm women and their emotional practices in post–World War II Finland. In Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen (eds): Affective Inequalities in Intimate Relationships. Routledge (2018) 34–48.

Malinen, Antti: The Ideals, Practices and Experiences of Dealing with Homelessness in Helsinki 1944–1961. In Peter Fredriksson (ed.): Yömajasta omaan asuntoon – Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros. Helsinki: Into (2018), 13–35.

Malinen, Antti: Marriage Guidance, Women and the Problem(s) of Returning Soldiers in Finland, 1944-1946. Scandinavian Journal of History 43:1 (2018), 112–140.

Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria: Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa. In Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (eds): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Gaudeamus (2018), 132–149.

Malinen, Antti & Tilli, Jouni: “We all aren’t warmongers!”: Lutheran Priests’ relationship to the memories of the Continuation War. Historiallinen Aikakauskirja 116/1 (2018), 29–42.

Markkola, Pirjo: Negotiating Family, Education and Labor. Working-Class Children in Finland in the Nineteenth and Twentieth Centuries. In Marcia Bunge, Merethe Roos & Reidar Aasgaard (eds.), Nordic Childhoods 1700–1950: Interdisciplinary Perspectives. Routledge (2018), 163–174.

Markkola, Pirjo: Työväenhistoria, sukupuoli ja perhe [Labour history, gender and family]. In Jarmo Peltola & Erkki Vasara (eds.) Tehtävänä työväenhistoria. [Labour history as a mission] Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (2018), 71–92.

Miettinen, Riikka: Vaivaiset ja työkyvyttömät uuden ajan alun maaseudulla. In Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018), 284-340.

Miettinen, Riikka: Maaseudun itselliset ja ”inhyses” hallinnollisena kategoriana. In Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018), 205-263.

Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella (eds): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018).

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa (eds): Parricide and Violence against Parents throughout History. (De)constructing Family and Authority? Palgrave Macmillan (2018).

Sonkoly, Gabor & Vahtikari, Tanja: European Commission Policy Review: Innovation in Cultural Heritage Research. For an integrated European Research Policy. European Union (2018).

Toivo, Raisa: Gender Performance in Early Modern Religious Life. In Elise M. Dermineur, Åsa Karlsson Sjögren & Virginia Langum (eds): Revisiting Gender in European History, 1400-1800. Routledge (2018), 169-186.