Valtaosa HIP-laboratorion tutkimuksista liittyy kasvojen havaitsemiseen. Kasvot välittävät runsaasti vuorovaikutukselle merkityksellistä informaatiota (esim. tunnetila, tarkkaavaisuuden suunta, sukupuoli, ikä, henkilöllisyys), jota me ihmiset harjaannumme tunnistamaan jo hyvin varhaisessa iässä. Tutkimuksissamme selvitetään, kuinka kasvojen välittämä informaatio (esimerkiksi kasvonilmeet ja katseen suunta) vaikuttavat havaitsijan tarkkaavaisuuteen, emootioihin ja motivaatioon ja toisaalta, kuinka tarkkaavaisuus, emootiot ja motivaatio muokkaavat kasvojen havaitsemista. Näitä toimintoja tutkitaan HIP-laboratoriossa aikuisilla ja eri kehitysvaiheessa olevilla lapsilla. Tutkimuksen kohteena on myös se, kuinka neurobiologiset kehityshäiriöt (autismikirjon häiriö), mielenterveyden ongelmat, kasvuympäristö ja elämäntilanteen muutokset (esim. raskaus ja lapsen saaminen) vaikuttavat sosiaalisen informaation havaitsemiseen.

Tutkimusmenetelminä käytämme fysiologisia rekisteröintejä (mm. EEG eli aivojen sähköisen toiminnan rekisteröinti, ihon sähkönjohtavuuden mittaus, sydämen sykkeen mittaus), suoriutumista (mm. reaktioaika) erilaisissa tietokonetehtävissä sekä käyttäytymisen havainnointia (esim. vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen arviointi). Tutkimuksiimme osallistuvia vauvoja varten laboratoriosta löytyy leluja sekä tilaa vauvan hoitamiseen ja syöttämiseen.

HIP-laboratorio sijaitsee Tampereen yliopiston keskustakampuksella Pinni B –rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Pinni B -rakennuksen katuosoite on Kanslerinrinne 1 (karttalinkki). Keskustakampuksen pysäköintimahdollisuudet ovat rajalliset ja rakennuksen läheisyydessä on vain muutamia pysäköintikiekkopaikkoja. Suosittelemme autolla tuleville läheisiä Tullintorin, Yliopistonrinteen ja Tampere-talon maksullisia pysäköintialueita.

 

Keskustakampuksen kartta. Pinni B on kartalla rakennus nro 3.

 

Pinni B:n pääsisäänkäynti. Tultuasi sisään rakennukseen nouse portaita tai hissillä kolmanteen kerrokseen.

 

Laboratorio sijaitsee hisseistä katsottuna aulan vastakkaisella puolella.