Mahdollisia aiheita (ohjaaja)
– Arkielämän tai ammatillisien tiedon jakaminen videoiden avulla (Harviainen)
– Internetin laittoman kaupan tiedontarpeet (Harviainen, aineisto valmiina)
– Luovien alojen (esim. peliyritykset, käsityöläiset) tiedonjakaminen (Harviainen)
– Pelit (voi valita sopivan) tietojärjestelminä (Harviainen)
– Terveystietoihin liittyvät informaatiolukutaidot Internet-aikakautena (Harviainen)
– Tietokäytännöt (esim. hankinta, jakaminen tai torjunta) virtuaaliympäristöissä (Harviainen)
– Tietopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu (Harviainen)