Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen tutkielmia ohjataan kandidaatti- ja graduseminaareissa. Opiskelijoita seminaareissa on yleensä noin 10 ja seminaaria ohjaa opettaja/professori. Seminaariin kannattaa tulla siinä vaiheessa, kun olet ajatellut aloittavasi tutkielman teon; tutkielma on tarkoitus saada seminaarin kuluessa valmiiksi tai loppusuoralle. Tutkielman aihe ei tarvitse olla valmiina, kun tulet seminaariin, mutta kannattaa miettiä etukäteen millaisista aihepiireistä olet kiinnostunut.

Seminaarissa opetellaan tieteellistä viestintää: kirjoittamista, suullista esittämistä, keskustelua ja opponointia. Seminaarissa laaditaan kandidaatti- tai pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma sekä aloitetaan tutkimusaineiston keruu ja analyysi. Seminaarin aikana vieraillaan myös kirjaston järjestämässä tiedonhaun ohjauksessa. Seminaariryhmä on ohjattu vertaisryhmä, jossa opit saamaan ja antamaan palautetta. Ryhmän tuki on sekä kandidaatti-, että graduprosessissa erittäin hyödyllistä.

Kandidaattiseminaarit kestävät kaki periodia. Seminaarit järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa. Seminaarin lopuksi järjestetään pienimuotoinen opiskelijakonferenssi, jossa seminaariin osallistuvat esittelevät töitään esimerkiksi postereina.

Ohje kandidaattitutkielman tekemiseen

Graduseminaarit kestävät useimmiten kaksi lukukautta. Seminaarit alkavat kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä.

Graduopas

Yliopiston opinnäyteohje