2019

Ala-Piirto, Anni (2019). Harrastajateatterissa toimivien tiedonhankinta ja tarpeet. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905161718

Isokallio, Lydia (2019). ”Mä nautin eniten siitä projektipäällikön hommasta” : morsianten tiedonhallinta hääsuunnittelussa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905151700

Kari, Serafia (2019). Käytettävyysheuristiikat VR-sovelluksille. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905141642

Kolehma, Soile (2019). Henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa : teemahaastattelu sosiaalista mediaa kouluttaville. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201904301570

Marttunen, Antti (2019). Kaikki matkat ovat opintomatkoja : kääntäjän informaatiokäytännöt tehtävälähtöisenä ongelmanratkaisuna ja kognitiivisen säästötilin kartuttamisena. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201903081335

Mikkola, Jutta-Kaisa (2019). Paperiasiakirjojen säilyvyys arkistossa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905151662

Ojanen, Outi (2019). Asiakkaiden toiveet elinikäiseen oppimiseen uuden kirjaston palvelutarjonnassa : tapaustutkimus Vesilahden kirjasto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905171749

Pekkarinen, Tanja (2019). Tietoa tarjolla : kokemuksia henkilökierrosta osaamisen välittymisen näkökulmasta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201904301573

Riissanen, Niko (2019). Meaningful gameplay experience eliciting suspense : a qualitative textual analysis of The Walking Dead: Season 1. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201903271430

Ruippo, Milja (2019). Osaamistarpeet asiakirjahallinnon työtehtävissä : kyselytutkimus asiakirjahallinnan ammattilaisille. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905141630

Räisänen, Jukka (2019). Alueen yhteisöllinen olohuoneen jatke : sosiaalinen pääoma Kaakkois-Helsingin kirjastojen toiminnassa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905161717

Saarinen, Sanna (2019). Kriittisen pedagogiikan soveltaminen informaatiolukutaito-opetuksessa korkeakoulutuksessa: kirjallisuuskatsaus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201903121349

Valkama, Venla (2019). Kirjastotila ja kirjastonkäyttö vuorovaikutuksessa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201902181255

Vanamo, Selja (2019). Päiväysten poimintaa : automaattisten ja manuaalisten menetelmien vertailua digitoidussa historiallisessa kirjeaineistossa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201904251542

Viista, Emma (2019). Kellutuksen muovaama kokoelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905201792

Väisänen, Anuliina (2019). Yksityisarkistot arkistotieteellisessä keskustelussa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201902071209

Välitalo, Laura (2019). Yleisten kirjastojen työntekijöiden näkemyksiä vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905141646

Wallenius, Sini (2019). Informaatioarkkitehtuuri akateemisen verkkosivuston käytettävyyden perustana. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201904251539

 

2018

Ala-Järvenpää, Hanna (2018). Tutkimus vaateverkkokauppojen informaatioarkkitehtuurista. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805211730

Bujic, Mila (2018). Being there : an experiment on experience of presence in immersive journalism.

Hakalisto, Simo (2018). Immersion in interactive documentaries : a game-studies-driven approach in a case study of Bear 71. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201801181072

Hakkarainen, Sonja (2018). ”Tätä asiaa ei ruveta niinku ronkkimaan” : vanhoillislestadiolaisesta yhteisöstä irtautuneiden tiedontarpeet ja tiedonhankinta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805151700

Heikkinen, Laura (2018). Sähköpostiviestien talteenoton haasteet julkisen hallinnon organisaatioissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201812112988

Honkajuuri, Matilda (2018). Kone avuksi sisällönkuvailuun? Ylen automaattisen sisällönkuvailun hanke. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805211742

Isola, Hanna (2018). Tampereen yliopiston tutkijoiden näkemyksiä tutkimusaineistojen hallinnasta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805291814

Joosela, Minna (2018). “On hyvä olla siellä missä asiakkaatkin ovat” – Yleiset kirjastot sosiaalisessa mediassa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201810262739

Karin-Oka, Janne (2018). Kolmen pohjoismaalaisen kirjasto- ja informaatiotieteiden yksikön bibliometrinen analyysi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805151699

Kesänen, Hanne (2018). Yksinyrittäjänä toimivan kouluttajan ammatillisen tiedon hankinta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805211743

Korkeamäki, Laura (2018). Historiantutkijoiden tehtäväperusteinen informaatiovuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201809062467

Kovanen, Kaija (2018). Verkkopalveluiden saavutettavuuden huomiointi: Finna.fi -palvelun saavutettavuustestaus näkövammaisille käyttäjille. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805151687

Kuha-Kanerva, Sari (2018). Asiakirjahallinnon tila KUUMA-seudulla. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805151701

Laaksonen, Viveka (2018). Elevator installation in virtual reality – How practicing in virtual reality affects learning experience and could it enhance the transfer of training. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805181717

Lahtinen, Sara (2018). Aikuisten mediakasvatus yleisissä kirjastoissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201804231561

Leivo, Linnea (2018). Monilukutaito ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805211725

Lindberg, Laura (2018). Informaatiotutkimuksen gradujen aiheet 2010-2015: Tampereen, Boråsin ja Sheffieldin yliopistojen välinen vertailu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805301852

Loppi, Riina (2018). Salassapitosääntelyn problematiikka poliisissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201804301581

Männistö, Ruut (2018). Yliopisto-opiskelijoiden henkilökohtainen tiedonhallinta : kyselytutkimus Tampereen yliopiston opiskelijoille. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201804111517

Naukkarinen, Emilia (2018). E-kurssikirjojen hankintaprosessi yliopistokirjastoissa : tapaustutkimus Tampereen yliopiston kirjastosta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201804161533

Nousiainen, Juuso (2018). Mobiilipelaajien turvallisuus lokaatiopohjaisissa peleissä : Case Pokémon go. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805291791

Rantanen, Pia (2018). Asiakirjajulkisuuden ongelmat korkeimman hallinto-oikeuden päätösten valossa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805151679

Rintee, Ari (2018). Keskustelupalstoja lukevien jääkiekon seuraajien tiedonhankinta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201804301587

Ruuhilahti, Aleksi (2018). Empowering potentials of open data? : a study examining individual open data utilization in Finland. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201812072961

Seppänen, Tuomo (2018). Akateemisiin tuotoksiin linkittävien Twitter-viestien sisällönanalyysi altmetriikan näkökulmasta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201801311165

Sillanpää, Jasmiina (2018). Yleisen kirjaston ja peruskoulun yhteistyö : jaetun asiantuntijuuden toteutuminen Pirkkalassa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805221757

Suoniemi, Emma (2018). TAMKin kirjaston elektroniset aineistot opinnäytetöiden lähteenä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201806292185

Surakka, Mia (2018). Kriittiset kirjastokäytännöt ja informaatiolukutaito. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201811082792

Syrjä, Juha (2018). Modding in massively multiplayer games : a case study of Elite: Dangerous. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201806011926

Terävä, Hannu (2018). Asiakirjahallinnan näkyvyys kunnan verkkosivustolla. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805251785

Törnkvist, Klaus (2018). “Sun pitää pelata oppiakses eikä pelata voittaakses” : Haastattelututkimus tamperelaisten harrastajien kehittymisestä elektronisessa urheilussa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201806081972

Väänänen, Maria (2018). ”Mä vaan googletin sen vaivan” – keskiasteen tai alemman tutkinnon suorittaneiden terveystiedonhankinta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201804301589

Virtanen, Tuomas (2018). Ammattietiikka asiakirjahallinnan ammattilaisten toimenkuvassa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201812072949

Wiik, Elisa (2018). Game-centric transmedia audience experiences : case of Quantum Break and Defiance. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201811262882

 

2017

Aholainen, Emmi (2017). Sisällönhallinta suomalaisessa julkishallinnossa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201704031400

Alahäivälä, Tuomas (2017). Designing a persuasive game for children’s safety awareness. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708112256

Alajoki, Elina (2017). Yleisten kirjastojen taloudellinen vaikuttavuus – tutkimuskirjallisuuden analyysi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201703201311

Ekman, Marianne (2017). Muistiorganisaatioiden aineiston transkription ja sisällönkuvailun joukkoistaminen. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201706071840

Eriksson, Heidi (2017). Relaatiotietokantojen pitkäaikaissäilytys XML-konversion avulla : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201710122601

Hintsanen, Tanja (2017). Kontekstuaalisten heuristiikkojen kehittäminen verkkokaupan tuotehaun käytettävyyden arviointiin. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705051524

Iltanen, Tessaliina (2017). Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto Turun ammattikorkeakoulussa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201704101414

Jouhki, Pasi (2017). Tesauruksen tulkinta toimintaympäristössä : luokituksen objektiivisuuden arviointi asiakirjatiedon representoinnin yhteisöllisten käyttötarkoitusten kontekstissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705121555

Jylhä, Henrietta (2017). An icon that everyone wants to click on : an empirical study on the relationship between consumer perceptions and mobile game icon successfulness. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201706091901

Kaijalainen, Pirjetta (2017). Kirjastoammattilaisten näkemyksiä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Kohasta ja sen kehittämisestä “Kohti Kohaa” -hankkeeseen osallistuvissa kirjastoissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708212303

Kajoste, Jarno (2017). HCIR-konferenssin bibliometrinen vaikuttavuusarviointi. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201709262480

Kangas, Pasi (2017). The pleasures of puzzle-solving in adventure games : close reading Day of the Tentacle. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201710262642

Korkeila, Henry (2017). The relationship between avatar’s capital and player’s gaming orientation : a study in Final Fantasy XIV. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201706121951

Kukkonen, Outi (2017). Demografiasta yhteiskunnalliseen osallistumiseen : yleisen kirjaston käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708252334

Kumpulainen, Lassi (2017). Sisällönanalyysi Verohallinnon chat-palvelusta : palvelutilanteen todellisen ajankäytön laskeminen ja kysymysten sisältöjen erittely. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708302357

Kytöniemi, Outi (2017). Kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösuunnitelman uudistaminen Seinäjoen kaupungin alueella. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201712182943

Laitinen, Minja (2017). MOT – mikä oli tutkittava : tietolähteet tutkivassa journalismissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201712203006

Lehtiniemi, Iina (2017). “Se on niinku mulla ois jouluaatto aina kerran kuussa” : Tampereen kaupunginkirjaston kotipalvelutoiminnan hyödyt ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvoinnille. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201701191043

Leppäsalko, Tero (2017). Simple gambling or sophisticated gaming? : applying game analysis methods to modern video slot machine games. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201712192979

Levola, Ari (2017). Hakukoneoptimointialan kehitys ja toimijoiden vuorovaikutus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201706141979

Li, Xiaozhou (2017). Motivation-oriented scenario-based gamification design method using the user requirements notation modeling. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708112257

Llovet Ferrer, Marc (2017). Representations of Japan by the video game industry : the case of Ôkami from a Japanophile perspective. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201712182952

Marttinen, Elisa (2017). Yläkoululaisten lukemaan innostaminen yleisen kirjaston näkökulmasta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201703201313

Muhonen, Heli (2017). Tilaa nuorille! : nuorten osallistaminen kirjaston asiakastilojen kehittämiseen. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201711062686

Mäenpää, Sanna (2017). Vuorovaikutuksen ja sosiaalisen oppimisen merkitys asiakirjojen arvonmäärityksessä : Tapaustutkimus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705041515

Mäkivaara, Tommi (2017). Tietopalvelupyyntöjen hakutermien analyysi yksityisen organisaation kontekstissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201801051023

Niittymaa, Eero (2017). Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arviointi : käsitteet, menetelmät ja tapaustutkimus Helsingin kaupunginkirjaston Kotikirjastossa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705121561

Pajunen, Salla (2017). Newfags don’t remember Lörs lärä : Internet memes on an anonymous imageboard. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201706091900

Rantasalo, Terhi (2017). “Sometimes I just want to show how pretty sandwich I made” : the self-presentation habits of Facebook users. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705171603

Rautia, Hanna (2016). E-kirjapalvelu Ebraryn ja eBooks on EBSCOhostin käytettävyys. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612202890

Riitamaa, Karoliina (2017). The development of online trolling : towards understanding online trolling as a socially acceptable and amusing phenomenon in a suitable context. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201706262105

Ryytty, Minka (2017). Kirjastopalveluiden kehittäminen asiakaspalautteen avulla. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708152280

Saari, Seija (2017). Asiakirjallisen tiedon arvonmääritys : Kansallisarkiston seulontapolitiikan ja seulontastrategian tarkastelu arvonmääritysperiaatteiden valossa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201711062683

Suorsa, Noora (2017). Independent game development – Developers’ reflections in postmortems. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201712202988

Tiainen, Katriina (2017). Tietämyksenhallinnan huomioiminen kokonaisarkkitehtuurityössä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201701301068

Toivonen, Marianne (2017). Diaarissa päivät pitkät? – työnkuvatapaustutkimus asianhallinnan alalta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201712082885

Vuojolainen, Laura (2017). Järjestötoiminnassa mukana olevien iäkkäiden informaatiokäytännöt. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201702081104

Vääriskoski-Kaukanen, Sanna (2017). Asiakkaiden näköinen kokoelma : kelluvan kokoelman käyttöönotto yleisissä kirjastoissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708312363

 

Ennen vuotta 2017 valmistuneet gradut löytyvät yliopiston kirjaston Trepo-tietokannasta.