Näille sivuille on listatattu vuodesta 2017 lähtien valmistuneet informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaatintutkielmat sekä pro gradu -tutkielmat.