Innovaatiokausi-projektissa on vuoden 2017 aikana luotu toimintamalli kehittämään Tampere3-korkeakoulujen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön,  osaamista liittyen tutkimustulosten hyödyntämiseen, innovaatioiden kaupallistamiseen ja yrittäjyyteen.

Innovaatiokausi on  toteutettu osana Tekesin rahoittamaa Tampere3 Innovation Scout –hankekokonaisuutta.

Vuodesta 2018 alkaen Innovaatiokauden toimintoja tarjoavat soveltuvin osin sekä Tampere3-korkeakoulujen henkilöstökoulutus että Y-kampus.

Business Case Club -toiminta jatkuu kevään 2018 aikana Y-kampuksella  (tarkemmat tiedot päivittyvät Y-kampuksen sivuille). Muistathan katsoa myös Y-kampuksen muun tapahtuma- ja opintotarjonnan!

Näillä sivuilla kuvataan erityisesti Innovaatiokausi-projektissa vuonna 2017 tehtyjä toimia ja niiden sisältöjä.  

Miksi ja mitä?

Innovaatiokauden tavoitteena on kehittää osallistujien innovaatio- ja kaupallistamiskapasiteettia sekä edistää yhteistoimintaa Tampere3-korkeakoulujen kesken tutkimustulosten hyödyntämisessä, innovaatioiden kaupallistamisessa ja yrittäjyyden edistämisessä.

Innovaatiokausi koostuu moduuleista, jotka tukevat liiketoimintaosaamista ja tutkimustulosten hyödyntämistä kaupallisesti. Osallistua voi kaikkiin tai valikoidusti yksittäisiin moduuleihin oman tarpeen ja kiinnostuksen mukaisesti. Tilaisuudet sopivat mm. innovaatioiden kaupallistamistoimintoja valmisteleville Tampere3-korkeakoulujen tutkijoille, henkilöstön edustajille ja projektiryhmille.

Moduuleiden lisäksi Business Case Club tarjoaa verkoston, jossa on mahdollisuus kehittää liiketoimintaa omaan ideaan ja osaamiseen perustuen. Business Case Clubin sisältö palvelee idean täsmentämistä myös tutkimus- tai projektisuunnitelmaa varten.

Innovaatiokauden tapahtumiin osallistuminen on maksutonta. 

Kenelle, missä ja milloin?

Innovaatiokauden kohderyhmänä vuonna 2017 on ollut kaikissa Tampere3-korkeakouluissa toimivat asiantuntijat, tutkijat ja henkilöstön edustajat. Myös tutkimustulosten ja innovaatioiden kaupallistamisesta kiinnostuneet maisterivaiheen opiskelijat ovat voineet osallistua.

Kaikkien moduulien teemat, tarkemmat kuvaukset, ajat ja paikat on ilmoitettu täällä, Innovaatiokauden omilla sivuilla, sekä mm. Tampere3-korkeakoulujen introissa sekä  Y-kampuksen verkkosivuilla

Vuodesta 2018 alkaen Innovaatiokauden toimintoja tarjoavat soveltuvin osin sekä Tampere3-korkeakoulujen henkilöstökoulutus että Y-kampus.

ajankohtaista

Business Case Clubissa kehitetään ideoita yhdessä

Business Case Club tarjoaa verkoston, jossa on mahdollisuus kehittää liiketoimintaa omaan ideaan ja osaamiseen perustuen. Business Case Clubin sisältö palvelee idean täsmentämistä myös tutkimus- tai projektisuunnitelmaa varten. Business Case Club …

Moduulit vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana järjestetään moduuleita ainakin seuraavista teemoista: Asiantuntija esiintyjänä (20-21.2.2018), Digital Story Telling, Ideointimenetelmät, Oman osaamisen tunnistaminen, Palvelumuotoilu, Pitching and Value Creation