Innovaatiokausi koostuu moduuleista, jotka ovat esimerkiksi työpajoja, koulutuksia tai tietoiskuja. Niiden aiheet tukevat tutkimustulosten hyödyntämistä ja kaupallistamista sekä liiketoiminnan kehittämistä aina ideatasolta yrityksen perustamiseen saakka.

Innovaatiokauden tilaisuudet on suunnattu kaikkien Tampere3-korkeakoulujen asiantuntijoille, tutkijoille ja henkilöstölle. Osa moduuleista on avoimia myös tutkimustulosten ja innovaatioiden kaupallistamisesta kiinnostuneille maisteriopiskelijoille. Osallistua voit kaikkiin tai valikoidusti yksittäisiin moduuleihin oman tarpeesi ja kiinnostuksesi mukaisesti. Osallistuminen on maksutonta.

Moduulit vuonna 2018:

Asiantuntija esiintyjänä

Aika: ti 20.2. ja 21.2.2018 klo 9.15-13.00

Paikka: Tampereen yliopisto, päätalo, puheviestinnän studio D04

Kouluttaja: Tutkija Teija Waaramaa, Viestintätieteiden tiedekunta, TaY

Kohderyhmä: Asiantuntijat, tutkijat, Tampere3-projektipäälliköt sekä kaikki, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan esiintyjänä

Sisältö: Koulutus järjestetään kahtena peräkkäisenä aamupäivänä (ti 20.2. ja ke 21.2.). Ensimmäisellä tapaamiskerralla puhutaan mm. esiintymisjännityksestä. Luennon jälkeen tallennetaan ennalta valmistellut pariminuuttiset puheet, joiden aiheena on “Minä esiintyjänä”. Toisella tapaamiskerralla puheet puretaan. Jokainen saa palautetta esiintymisestään ja äänenkäytöstään sekä koulutuksen vetäjältä että muilta osallistujilta. Palautteen tarkoituksena on tuoda esille kunkin osallistujan vahvuudet sekä antaa parannusvinkkejä. Palautteenannon jälkeen tehdään harjoituksia.

Ilmoittaudu viimeistään 13.2.2018. Koulutukseen otetaan enintään 12 henkilöä.

Ilmoittautumislinkki: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20604/lomake.html 

 

Lisäksi tulossa:

(Tarkemmat tiedot päivitetään henkilöstön koulutuskalenteriin.)

Digital Story Telling

Ideointimenetelmät

Oman osaamisen tunnistaminen

Palvelumuotoilu

Pitching and Value Creation

 

 

Vuonna 2017 toteutetut moduulit:

 

Oman osaamisen tunnistaminen

Aika: Ke 10.5.2017 klo 9:00 – 11:30

Paikka: Y-kampus Keskusta, Tampereen yliopiston Päätalo, A0-käytävä

Kouluttaja: Student Activator and Network Facilitator Antti Pitkänen, Y-kampus

Työpajassa pureudumme siihen, kuinka voi tunnistaa oman osaamisen, motivaation ja kiinnostuksen kohteet. Miten saat muut vakuuttumaan omasta osaamisestasi? Työpaja sisältää pitchausharjoituksia. Työpaja sopii kaikille, jotka haluavat kirkastaa omasta osaamisesta kertomista ja viestimistä.

Ennakkotehtävä: mieti ja kirjoita ylös 2-3 vahvuuttasi tai erityisosaamisaluettasi. Ota muistiinpanot mukaan työpajaan.

 

Bisnesidean löytäminen ja täsmentäminen

Aika: Ti 6.6.2017 klo 9:00 – 11:30

Paikka: Y-kampus Keskusta, Tampereen yliopiston Päätalo, A0-käytävä

Kouluttaja: Tutkimusrahoituksen asiantuntija Anne Tuhkunen, Tampereen yliopisto

Työpaja, jossa tutkimustulosten hyödyntämistä ja kaupallistamista edistetään jäsentämällä bisnesidean keskeisiä osa-alueita ja lisäarvoa NABC-mallin avulla. Työpajan lopuksi pitchaus. Työpaja sopii kaikille, joilla on mielessä liiketoimintaidea, joka kaipaa jäsennystä. Työpajasta on hyötyä myös Tekes-rahoitusta hakeville tutkimusryhmille.

 

Palvelumuotoilu/ Service Design Workshop

Aika/Time: Ke/Wed 9.8.2017 klo 9:00 – 11:00

Ilmoittautuminen/ Enrol for the module by Tue 1 August 2017 at riitta.kivimaki(at)uta.fi

Paikka/Venue: Y-kampus Keskusta, Tampereen yliopiston Päätalo, A0-käytävä / Y-kampus City Center (University of Tampere, main building corridor A0)

Kouluttaja/ Educator: Tutkimusrahoituksen asiantuntija, grant writer Anne Tuhkunen, University of Tampere

Language: The workshop will be held in English if needed.

Käymme läpi palvelumuotoilun perusteita ja joitakin perusmetodeja palvelumuotoiluprosessiin liittyen. Työpaja sopii kaikille, jotka haluavat ottaa asiakkaan paremmin huomioon palveluprosessin suunnittelussa sekä tutkijoille, joiden tutkimustuloksia voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä.

The basics of service design. How to take customer needs into account?

 

Ideointimenetelmät tutuiksi

Aika: Ti 12.9.2017 klo 12:00 – 15:00

Paikka: Pinni B3110, Tampereen yliopisto

Ilmoittautuminen: 5.9.2017 mennessä: Tampereen yliopiston tutkijat ja henkilöstö voivat ilmoittautua suoraan Tampereen yliopiston henkilöstön koulutuskalenterin (intrassa) kautta. TAMK:sta ja TTY:ltä tulevien ilmoittautuminen: riitta.kivimaki(at)uta.fi

Kouluttaja: Journalistiikan yliopistonlehtori, YTT Marko Ala-Fossi Viestintätieteiden tiedekunnasta

Kieli: suomi

Moduuli järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston henkilöstön koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa.

Koulutuksessa opitaan erilaisten ideointimenetelmien hyödyntämistä sekä yksin että ryhmänä. Esimerkkeinä aivoriihi, 6-3-5 -tekniikka ja tulevaisuusverstas. Opimme voittamaan ideoinnin esteitä ja harjoittelemme käytännön ideointia sekä ideoiden edelleen kehittelyä.

Koulutus koostuu luennoista, harjoituksista ja pienestä ennakkotehtävästä. Mukaan mahtuu enintään 12 henkilöä.

 

ProductiSation /Tuotteistaminen

Time: Wed 13.9.2017 at 9:00 – 11:00 a.m.

Enrol for the module by Tue 5 September 2017 at riitta.kivimaki(at)uta.fi

Venue: Y-kampus City Center, University of Tampere, main building corridor A0

Educator: Grant writer Anne Tuhkunen, University of Tampere

Language: The workshop will be held in English if needed.

Workshop about first steps in productisation. What is productisation about and why to do it? How to crystallise your idea and turn it into a product or service? In the workshop you will learn basics of focusing on your real business assets.

The workshop is open for the researchers, personnel and master´s students of all Tampere3 universities who are interested in utilising and commercialising research results and innovations.

Työpajassa pureudumme tuotteistamisen perusperiaatteisiin: miksi liikeidea kannattaa tuotteistaa ja kuinka tuotteistaminen käytännössä tapahtuu. Suunnittelemme ja kiteytämme oman liiketoimintaidean, tuotteen tai palvelun esittelyä.

 

Pitching and Value Creation

Time: Wed 27 September 2017 at 9:00 – 11:00

Venue: Y-kampus Hervanta, Tampere University of Technology, Kampusareena 1st floor

Enrol for the module: by Mon 25 September 2017 (by 2 p.m.) at riitta.kivimaki(at)uta.fi

Educator: Business Coach/ Innovation Services Leena Köppä, Tampere University of Technology

Language: English

Purpose: Practice and prepare the presentation of your idea with an impact perspective – and learn from others.

How to convince somebody of the value of your idea, product or service? How to make an inspiring elevator pitch? Let´s practice!

The ability to present your idea with a utilisation point of view is nowadays one of the crucial skills also when applying research funding from EU as well as from Finnish funding agencies.

In the workshop you have an opportunity to practice and start the on-going iteration of your case/presentation. Moreover you will get the valuable feedback and learn from the others.

The training is open for the researchers, personnel and master´s students of all Tampere3 universities – especially when the commercialisation of research results is a current matter.

 

Digital Story Telling

Time: Wed 25 October 2017 at 9:00 – 11:00

Enrol for the module by Fri 20 October 2017 at riitta.kivimaki(at)uta.fi

Venue: Y-kampus Kauppi, Tampere University of Applied Sciences (Teiskontie 33 C 1, the first floor of TAMK’s C wing)

Educator: Development Manager/ R&D and Innovation Kimmo Vänni, Tampere University of Applied Sciences

Language: English

How to make an impact on potential clients by digital story telling? The training about creating digital stories to support marketing and communication. It is open for researchers, personnel and also master´s students of all Tampere3 universities, who are interested in utilising and commercialising research results and innovations.

Kuinka voit vaikuttaa asiakkaaseen tarinankerronnan avulla? Tutustutaan tarinallistamisen perusasioihin ja digitaaliseen tarinankerrontaan. Koulutus kaikkien Tampere3-korkeakoulujen asiantuntijoille, tutkijoille ja henkilöstölle, jotka haluavat kehittää tutkimustulosten tai kaupallistettavien tuotteiden ympärille tarinoita, jotka auttavat markkinoinnissa ja viestinnässä. Myös tutkimustulosten ja innovaatioiden kaupallistamisesta kiinnostuneet maisteriopiskelijat ovat tervetulleita mukaan.

 

Start-up Funding  -101 Sources of Funding

Time: Tue 28 November 2017 at 9:00 – 10:30

Enrol for the module by Thu 23 November 2017 at riitta.kivimaki(at)uta.fi

Venue: Y-kampus City Center (University of Tampere, main building corridor A0)

Educator: CEO Tommi Pajala, Fimentum Oy

Language: English

Why does a start-up need funding? How different types of companies get funded? What kind of funding is currently available for start-ups?  What public grants and loans are available and for what types of activities?

Getting a company funded is like piecing together a puzzle. Come and learn about the different building blocks such as loans, grants, crowdfunding and investments currently available for start-ups.