2018

Martti Nieminen – Pekka Nykänen: “Jakamistalous henkilökohtaisen tulon verotuksessa”, Verotus 1/2018.

Seppo Penttilä – Anita Isomaa-Myllymäki: “Centralisation of intangibles and transfer pricing under BEPS and Finnish tax law”, European Taxation 2-3/2018.

Seppo Penttilä – Anita Isomaa-Myllymäki: “Päämiesrakenteet murroksessa – aineettoman keskittäminen ja siirtohinnoittelu (referee-artikkeli)”, Verotus 1/2018.

Merja Raunio – Anita Isomaa-Myllymäki: “Two Recent Transfer Pricing Preliminary Rulings by the Finnish Supreme Administrative Court”, International Transfer Pricing Journal 1/2018.