2019

Martti Nieminen: International Taxation and the Complex Case of Digitalisation. Leading Change in a Complex World – Transdisciplinary Perspectives. (Eds. Kangas, Kujala, Heikkinen, Lönnqvist, Laihonen & Bethwaite). Tampere University Press.

2018

Martti Nieminen – Pekka Nykänen: Jakamistalous henkilökohtaisen tulon verotuksessa. Verotus 1/2018.

Seppo Penttilä – Anita Isomaa-Myllymäki: Päämiesrakenteet murroksessa – aineettoman keskittäminen ja siirtohinnoittelu (referee-artikkeli). Verotus 1/2018.

Merja Raunio – Anita Isomaa-Myllymäki: Two Recent Transfer Pricing Preliminary Rulings by the Finnish Supreme Administrative Court. International Transfer Pricing Journal 1/2018.

Seppo Penttilä – Anita Isomaa-Myllymäki: Centralisation of intangibles and transfer pricing under BEPS and Finnish tax law. European Taxation 2-3/2018.

Pekka Nykänen: Unionin tuomioistuin piti liiketoimintasiirron yhteydessä maksuunpantua exit-veroa EU-oikeuden vastaisena – C-292/16, A Oy. Edilex Lakikirjasto, 27.4.2018. edilex.fi/artikkelit/18716.

Martti Nieminen – Pekka Nykänen: Vertaistalouden tuloverokysymyksiä (referee-artikkeli). Edilex-sarja 2018/11. edilex.fi/artikkelit/18703.

Merja Raunio: Finland – Distributors with Losses. International Transfer Pricing Journal 3/2018.

Elisa Veikkola: Monenkeskisen yleissopimuksen Principal Purpose Test -määräyksen tulkinnasta, osa I (referee-artikkeli). Edilex-sarja 2018/19. edilex.fi/artikkelit/18861.

Jukka Karjalainen – Merja Raunio: Siirtohinnoittelu. Alma Talent.

Kristiina Äimä: Överföring av ett utländskt fast driftställe inom ramen för EU:s fusionsdirektiv och grundläggande friheter. Skattenytt 9/2018.

Elisa Veikkola: Monenkeskisen yleissopimuksen Principal Purpose Test -määräyksen tulkinnasta, osa II (referee-artikkeli). Edilex-sarja 2018/39. edilex.fi/artikkelit/19184.

Martti Nieminen: The Scope of the Commission’s Digital Tax Proposals. Bulletin for International Taxation 11/2018.