Kompensaatiopelihankkeessa kehitetään ekologisen kompensaation käytäntöjä yhdessä toimijoiden kanssa pelillistämisen avulla.

 

Mikä kompensaatio?

Ekologinen kompensaatio (luontoarvojen kompensaatio tai hyvittäminen, engl. biodiversity offsetting / ecological compensation) on yksi uusi luonnonsuojelun ja muun luonnonkäytön yhteensovittamisen keino. Ekologinen kompensaatio tarkoittaa suunnitelmallista prosessia, jossa korvataan tarkasteltavana olevan hankkeen aiheuttamaa paikallista luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden heikentymistä tai häviämistä (ks. esim. Nygren 2015).

Luonnonsuojelu on monimutkainen ja konfliktialtis yhteiskunnallisen toiminnan kenttä, jossa on mukana useita erilaisia toimijoita, intressejä, toimintatapoja ja vallankäytön keinoja. Usein menneet ja meneillään olevat, konkreettisiin tapauksiin liittyvät riidat hallitsevat keskustelua eri toimijaryhmien kohdatessa (Nygren 2013). Luontoarvojen hyvittämisen on toivottu ratkaisevan luonnonsuojelukonflikteja, lievittävän ympäristöongelmia ja tuovan joustavuutta suunnitteluun ongelmia, mutta siihen liittyy myös riskejä. Sen pelätään olevan viherpesua ja johtavan vain suurempiin luontomenetyksiin.

Kompensaatiota vasta kokeillaan osana suomalaista luonnonsuojelukäytäntöjen valikoimaa,eikä kompensaatiosta ole vielä olemassa suomalaista lainsäädäntöä. Pelin kehittäminen auttaa ymmärtämään miten ekologinen kompensaatio voi muuttaa luonnonsuojelua tai miten eri tavoin toteutetut kompensaatioratkaisut vaikuttavat yhteiskunnassa.

Hankkeen tavoitteet

Katso esittelyvideo: Nina Nygren ja työryhmä: Kompensaatiopeli from Koneen Säätiö on Vimeo.

Hankkeessa kehitetään kompensaatiokäytäntöjä yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa pelillistämisen avulla. Tavoitteena on käyttää pelillistämistä, pelin kehittämistä ja pelaamista uudenlaisena vuorovaikutuksen välineenä, joka palvelee kolmea päämäärää:

  1. Luontoarvojen kompensoinnin käytäntöjen yhteiskunnallisten vaikutusten ja vaikuttavuuden tutkiminen ja arviointi.
  2. Pelin kehittämiseen, testipelaamiseen ja pelaamiseen osallistuvien toimijoiden vuorovaikutus ja sosiaalinen oppiminen
  3. Uudenlaisen haastattelu- ja keskusteluaineiston kerääminen pelillistämisen avulla ja tutkimusjulkaisujen kirjoittaminen

Hankkeen tutkimuskysymyksiä ovat:

Millä tavalla kompensaation prosesseja ja vaikutuksia voidaan pelillistää? Millä tavalla pelin yhteiskehittäminen ja pelaaminen muuttaa tapaa puhua erilaisten toimijoiden kesken luonnosta, luonnonsuojelusta, yhteistoiminnasta ja kompensaatiosta?

Hankkeen perustiedot

Hanketta rahoittaa Koneen säätiö ja hanke sijoittuu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakouluun. Hanketta johtaa HT Nina V. Nygren, katso muu tiimi tarkemmin täältä.

Hanke alkaa loppukeväällä aineiston keräämisellä. Syksylle 2018 on suunnitteilla pelikurssi Tampereella. Loppusyksystä alkaa pelin kehittäminen. Tavoitteena on valmis peli alkuvuodesta 2020.